Recent werd de eerste fase van de nieuwbouw van ziekenhuisapotheek Rijnstate opgeleverd. Vier nieuwe cleanrooms worden gerealiseerd, terwijl ondertussen het werk ‘gewoon’ doorgaat in de bestaande cleanrooms. Van ontwerp tot uitvoering zijn gebruikers nauw bij het project betrokken. “Om hun een goed beeld te geven, hebben we hen elke drie weken met een 3D-bril virtueel door de nieuwe ruimten laten lopen.”

Ruim twee jaar geleden ontwikkelde Rijnstate al een visie op hoe de apotheek van de toekomst eruit zou moeten zien. Dit resulteerde in een aantal scenario’s, zowel binnen als buiten de organisatie: onderbrengen bij een van de andere vestigingen van Rijnstate dan wel een samenwerking aangaan met andere ziekenhuizen. “Oncologie is een belangrijke pijler binnen Rijnstate. Onder andere vanwege de kortdurende houdbaarheid van voor toediening gereed gemaakte chemo- en immunotherapie is besloten dat de ziekenhuisapotheek in Arnhem gevestigd moet blijven. De behandeling van patiënten vindt veelal hier plaats”, verklaart Willem Jan Hanegraaf, programmadirecteur Bouw bij Rijnstate.

Na een aantal visitaties en audits was bovendien besloten om in 2019 naar een nieuw cleanroomcomplex te verhuizen. “Daar is het huidige project uit ontstaan, op de locatie van de bestaande ziekenhuisapotheek. In de nieuwe situatie zijn we ook voorbereid op eventuele verdere uitbreiding en strengere wet- en regelgeving”, zegt Hanegraaf. De tender werd begin vorig jaar afgerond; eind april lag er een definitief ontwerp, in oktober gevolgd door een uitvoeringsgereed ontwerp.

Alliantievorm

Momenteel wordt de eerste fase afgerond. De nieuwe cleanrooms komen op de plaats van een vrijgekomen productiedeel binnen de huidige apotheek, dat twee maanden geleden gesloopt werd. Voor het project werkt Rijnstate in alliantievorm samen met ClimaTech (cleanrooms), Hoppenbrouwers (installatietechniek), Gortemaker Algra Feenstra (architect) en Altavilla (bouwmanagement). “Tijdens de tender hebben we een plan uitgevraagd waarbij de productie kon doordraaien”, vertelt projectleider Ilse Brouwers, die zich met name richt op de gebruikers van de nieuwe apotheek. “Inmiddels staan alle wanden, plafonds en vloeren. We zijn nu bezig met de afwerking. Daarbij werken we samen met partners en leveranciers in een treintje achter elkaar aan.”

In de bestaande situatie bevonden de 25 jaar oude cleanrooms zich aan de gevel. “Nu hebben we gekozen voor een box-in-box opzet, met een omloopgang rond de cleanrooms. Zo kunnen we garanderen dat de muren van de cleanrooms lek- en luchtdicht zijn”, verklaart Martine Oudenbroek, projectleider bouw. “Bovendien is er nu sprake van een functionele scheiding tussen cleanrooms en kantoren, waardoor het kantoorpersoneel niet langer langs de cleanrooms hoeft te lopen. En omgekeerd kruist het transport van producten niet langer de kantoorafdeling. De nieuwbouw is uiteraard ingebed in de huidige wet- en regelgeving, maar ook afgestemd op het nieuwe EPD van Rijnstate en de visie op het kantoorconcept.”

Op de schop

Naast de aanschaf van moderne LAF-kasten is ook goed gekeken naar het proces en welk ontwerp en welke inrichting dat het beste ondersteunden. “Je kunt wel zeggen dat we de hele ziekenhuisapotheek op de schop genomen hebben”, stelt Brouwers. “Naast zo kort mogelijke looproutes is ook het aantal omkleed- en overstapzones beperkt om het werken voor de eindgebruiker te vereenvoudigen. Een andere noviteit is dat de bereider het bereidingsprotocol op een beeldscherm te zien krijgt.” Om de LAF-kasten makkelijk het gebouw in te kunnen brengen, is bij de cleanrooms tijdelijk één wand niet geplaatst. Oudenbroek: “De cleanrooms bestaan uit kant-en-klare stalen wanden die op vloersloffen geplaatst worden, waar ze overheen schuiven. Dit zorgt voor een schoon en snel bouwproces.”

In dit project, maar ook in andere projecten, maakt Rijnstate dankbaar gebruik van de expertise van de alliantiepartijen. Oudenbroek: “Zo hadden we bijvoorbeeld voor elke cleanroom aparte kleedsluizen voorzien. Op advies van de aannemer zijn die vervangen door een schone gang. Een vereenvoudiging van het ontwerp, die het personeel bovendien één stap scheelt in het omkleden en ook de onderhouds- en schoonmaakkosten verlaagt.” Ook de doorgeefwand tussen werkvoorbereiding en magazijn, die voorzien is van kasten en koelkasten met deuren aan beide kanten, vergemakkelijkt het proces. De alliantie werkt samen op basis van ‘best for project’. “We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk een risicopot gedefinieerd. Aan het eind van het project vloeit het overgebleven budget terug naar alle partijen. Dat is een stimulans om zo kostenefficiënt mogelijk te werken”, aldus Hanegraaf. Oudenbroek vult aan: “En het werkt, partijen denken echt mee.”

Gedragen ontwerp

De ingebruikname van de nieuwe cleanrooms is voorzien voor half april. Het personeel heeft dan drie weken de tijd gehad om zich in te werken. Indien nodig kunnen in die periode de laatste punten worden aangepast. “Vervolgens gaan we aan de slag met het omliggende gebied: de kantoren en de instellingsapotheek, die nu tijdelijk naar Velp is verplaatst. Ook het personeel zal enkele maanden elders gehuisvest worden”, vertelt Brouwers, die spreekt over continue afstemming met gebruikers. “Wat zij kunnen verwachten, maar ook wat wij van hen verwachten. Sowieso zijn ze steeds meegenomen in de bouw en de inrichting. Hiervoor hebben we enkele keren een mock-up gemaakt. Dat leverde een aantal verbeterpunten op, zoals het omdraaien van deuren en het verplaatsen van een doorgeefkast.”

Ook de entree van de ziekenhuisapotheek krijgt een ander aanzien. De huidige baliefunctie met bijbehorende backoffice en secretariaat komt te vervallen. “Dat heeft alles te maken met het intern verhuizen van het magazijn, waardoor medicatie niet langer hier afgehaald wordt. We hebben nu gekozen voor een nis met een dubbele deur. Daaromheen komen kantoor- en multifunctionele plekken met een aantal zitjes. Dit om te faciliteren dat artsen makkelijker met de ziekenhuisapothekers kunnen overleggen”, zegt Brouwers. Terugkijkend heeft de keuze voor 3D ontwerpen in BIM erg geholpen om tot een gedragen ontwerp te komen. “We hebben de gebruikers in verschillende gebruikersgroepen met een 3D-bril door het ontwerp laten lopen om hun een goed beeld te geven van wat ze krijgen. Vervolgens zorgde de architect steeds snel voor een aangepast ontwerp, waarmee we weer verder konden”, vertelt Oudenbroek. “Op deze manier gaat een ontwerp voor de gebruiker ook echt leven.”

Fotobijschrift personen: (v.l.n.r.) Ilse Brouwers, Martine Oudenbroek en Willem Jan Hanegraaf, met links van hen plattegrond en visuals van de nieuwe ziekenhuisapotheek.

Tekst Wilma Schreiber

Bron: FMT Gezondheidszorg