Om veel dubbel werk, frustratie en overbodige moeite te besparen heeft Dutch Green Building Council (DGBC) op de PROVADA een rapport gepubliceerd over in hoeverre je met BREEAM-NL al voldoet aan de nieuwe groene Europese spelregels van de EU Taxonomie. Dit kan veel dubbel werk, frustratie en overbodige moeite besparen bij bedrijven en instellingen die voor de EU Taxonomie moeten rapporteren én vastgoedeigenaar of -beheerder zijn.

De vergelijking pakt vaak gunstig uit, want BREEAM-NL is over het algemeen verder qua Europese duurzaamheidsambities. Edith Maingay, senior projectmanager bij DGBC: “Met deze publicatie kun je als marktpartij aan je investeerders en accountants laten zien dat een bedrijfsactiviteit voldoet aan de eisen van de EU Taxonomie, en dus als ‘groen’ bestempeld mag worden.”

Exit greenwashing

De EU Taxonomie is een uniforme taal voor duurzaamheid, zodat overheden, bedrijven en andere organisaties op één lijn zitten als ze duurzaamheid definiëren. Tegelijk is de Taxonomie een instrument om bedrijven en instellingen te laten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Investeerders kunnen hierdoor bewustere keuzes maken, zonder dat zij (onbedoeld) bijdragen aan ‘’greenwashing’’. “Privaat kapitaal kan dan geïnvesteerd worden in activiteiten die écht ‘groen’ zijn. En dat is nodig! Samen met de financiering voor duurzaamheid vanuit overheden, is privaat kapitaal noodzakelijk voor de transitie naar een duurzame economie”, overziet Maingay.

Activiteiten

Het rapport gaat alleen over hoofdstuk 7 van de EU Taxonomie, dat ingaat op bouw- en vastgoedactiviteiten. Daarbij worden zeven sub-activiteiten gedekt, zoals bouw van nieuwe gebouwen, maar ook installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte verlichting en installaties. Ook verwerving en eigendom van gebouwen is zo’n activiteit. Vanaf 1 januari 2022 zijn bedrijven en instellingen die onder de EU Taxonomie vallen, verplicht te rapporteren over twee van de zes Europese klimaatdoelen. Deze doelen zijn gericht op klimaatmitigatie en adaptatie. Per 1 januari 2023 zal er ook gerapporteerd moeten worden over de overige klimaatdoelen.

BREEAM-NL

In Nederland zijn meer dan 1800 gebouwen gecertificeerd met BREEAM-NL. In 2021 is het aantal certificaten meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. In de komende jaren verwacht DGBC een verdere stijging van het aantal duurzame, toekomstbestendige en gezonde gebouwen en gebieden, die met BREEAM-NL gecertificeerd zijn.

Bron: Persbericht