data-AI-ict

Minister Ernst Kuipers van VWS heeft haast met de behandeling van de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg), die moet regelen dat digitale uitwisseling van patiëntendossiers en informatie zoals medicatie verplicht wordt voor zorgprofessionals. De Europese Commissie wil een deel van de problemen die we in Nederland hebben met de uitwisseling van patiëntengegevens tussen zorgprofessionals, aanpakken met een integrale verordening.

De voorstellen voor een zogeheten European Health Data Space werden op 3 mei 2022 in concept gepresenteerd. Doel is om EU-burgers en hun dokters altijd en overal toegang te geven tot actuele en accurate medische dossiers, standaardisatie en het beschikbaar maken van data voor onderzoek.

Haast

Kuipers wil haast maken met de Wegiz. De Wegiz heeft een andere insteek dan de Europese regeling en moet vooral de digitale communicatie tussen zorgprofessionals verbeteren. De EHDS gaat daarnaast ook om de rechten van burgers wanneer het om hun medische gegevens gaat. Bovendien worden de eerste resultaten van de Europese regeling op zijn vroegst in 2026 verwacht. Dat vindt de minister te laat. De problematiek van gebrekkige digitale uitwisseling is volgens hem urgent, en kan eigenlijk geen dag langer wachten. Kuipers wil daarom met volle kracht door met de behandeling van de Wegiz.

Zorgen over privacy

Bij Kamerleden zijn zorgen over de privacy van de Europese regeling. Kuipers meldde in het Kamerdebat dat het beeld van een centrale Europese data-opslag in de cloud niet klopt. De data blijft in de systemen van de zorgaanbieders, en mogen alleen opgevraagd worden met expliciete toestemming van de patiënt en volgens de richtlijnen van de AVG. Niet iedereen is hier gerust op.

U leest meer over de Wegiz en de digitale uitwisseling van patiëntengegevens in het komende nummer van FMT Magazine. Klik hier voor meer informatie.

Bron: Smarthealth / FMT