Edwin Rademaker, Productowner bij KPN Zorgvrij, gaf tijdens de Dutch Health Week een lezing over domotica als mogelijkmaker in het zorgproces. Rademaker stelde dat de combinatie van zorg en ICT een gevoelig thema is voor veel zorgorganisaties. “Vaak zie je twee groepen ontstaan in een organisatie. De ene groep staat open voor verandering en de andere wil alles bij het oude laten. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan en medewerkers te betrekken bij het veranderende zorgproces.”

Zorgaanbieders kunnen met domotica hun medewerkers en cliënten ontlasten, de zorg makkelijker en efficiënter inrichten en de veiligheid en zelfredzaamheid vergroten.

Metingen geven indicatie voor veranderingen

Met behulp van domotica kunnen zorgverleners anticiperen op een veranderende vraag naar zorg. Slimme sensoren en camera’s kunnen bijvoorbeeld onnodige controles van de verpleegkundigen voorkomen. En dankzij de verzamelde data zijn ze bovendien beter op de hoogte van wat er speelt bij de bewoners. De technologie registreert incidenten en afwijkingen in het leefpatroon van de bewoners. Uit metingen kan bijvoorbeeld blijken dat bewoners minder bewegen, slechter slapen, vaker vallen of meer naar het toilet gaan.

Structureel gebruik?

Aandacht voor de effecten van domotica op het zorgproces is belangrijk. Rademaker: “Het begint met een visie en strategie vanuit het bestuur. Vervolgens is het belangrijk om het zorgproces te definiëren en te toetsen. Technologie kan een oplossing zijn die ondersteunend werkt, maar is niet vereist. Bovendien leidt het gebruik van techniek tot veel vragen. Is de technologie wel voor de lange termijn en past het binnen het zorgproces? Voldoet het aan alle wet- en regelgeving? En wordt de technologische oplossing nog wel ondersteund door de leverancier?”

Bron: Dutch Health Week