Vektis publiceert vandaag de nieuwste versie van de Open Databestanden Zorgverzekeringswet. Voor 2014 is nu alle informatie compleet en beschikbaar op www.vektis.nl. Deze bestanden geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten over 2014 binnen de Zorgverzekeringswet en zijn voor iedereen toegankelijk. Vektis wil met deze informatie partijen in de zorg helpen om weloverwogen keuzes te maken voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De Vektis Open Databestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Indeling op postcode en per gemeente
De informatie is beschikbaar op postcodeniveau (ingedeeld naar de eerste drie cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (op basis van de gemeentelijke indeling 2016). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. De bestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

Vektis
Vektis is het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Met een aantal unieke producten en diensten ondersteunen we de zorgbranche en helpen we strategische keuzes te onderbouwen. Kijk voor meer feiten en cijfers over de zorg en zorgverzekeringsmarkt ook op Zorgprisma Publiek.

 Bron: Vektis