Hoe kunnen we de eerstelijnszorg verder versterken? Welke zinvolle vervolgstappen zijn gewenst, wie pakt dit op en onder welke voorwaarden?

Daarover gingen stakeholders uit de eerstelijnszorg in discussie tijdens de bijeenkomst ‘Vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op één lijn. Voortzetting en versterking van de zorg en ondersteuning dicht bij huis’. Zij hebben overeenstemming bereikt over de urgentie van:
– een landelijke innovatie-implementatie agenda voor de eerstelijnszorg
– aanvullend onderzoek dat innovatie ondersteunt aan de hand van een basisset van kenmerken
– volwaardige communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager (om persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen)
– een eenduidig begrippenkader voor soepele communicatie tussen alle betrokken partijen
– het belang om over domeinen heen te werken
– experimenten met bekostigingsmodellen om innovaties een kans te geven
Digitale publicatie
Tijdens de bijeenkomst kwamen 4 thema’s aan bod:
duurzame implementatiestructuur
onderzoek of businesscase?
individueel zorgplan
bekostiging
Per thema hielden 3 stakeholders een pitch over het onderwerp. Daarop volgde een discussie met de zaal over het wie, wat en hoe. De pitches en de discussies met de zaal zijn samengevat in de digitale publicatie ‘Vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op een lijn’.
Op weg naar dialoogsturing
Hoe gaat het landschap van de eerste lijn eruit zien? Die zoektocht naar een doelmatige en effectieve infrastructuur moet in de regio’s plaatsvinden. Er is geen hapklaar model voorhanden. We zijn onderweg van een aanbod- en vraagsturing naar dialoogsturing.
Bron: ZonMW