simulatie_viecuri
Foto: ViedCuri

Ziekenhuis VieCuri opent in Venlo een nieuw simulatiecentrum om zorgprofessionals te trainen aan de hand van levensechte situaties. Afgezien van VieCuri-medewerkers kunnen hier ook verloskundigen, ambulancemedewerkers en huisartsen training krijgen.

In het simulatiecentrum trainen zorgprofessionals hoe te handelen in spoedeisende omstandigheden. Met hightech-poppen die kunnen ademen, blauw kunnen aanlopen en kreunen van de pijn. In een team worden de levensechte scenario’s opgepakt. Hardop sprekend wordt het protocol afgewerkt waarlangs de zorgverlener hoort te werken. Elke training sluit aansluitend af met een groepsevaluatie.

Scenario’s

Het simulatiecentrum bestaat uit drie simulatieruimtes en twee ‘klaslokalen’ voor de debriefings. Tussen de simulatieruimtes zit een regiekamer van waaruit de simulatie wordt aangestuurd. Eén simulatieruimte komt overeen met een patiëntenkamer op een normale verpleegafdeling. De andere ruimtes hebben een flexibele opstelling die per setting wordt aangepast, bijvoorbeeld naar een seh- of ic-kamer. De levensechte poppen zijn er in verschillende leeftijden. Zodat het mogelijk is om te oefenen met een volwassen patiënt maar ook met een kind en een baby. Het simulatiecentrum heeft een videosysteem dat de scenario’s opneemt. Tijdens nabespreking van een scenario kunnen deze beelden het leren ondersteunen.

Simulatie tijdens coronacrisis

Twee jaar geleden had VieCuri ook al een simulatieruimte, die gesitueerd was op een leegstaande ic-unit. Tijdens de coronacrisis moest deze locatie echter ruimte maken voor patiëntenzorg. Zodoende ontstond er behoefte aan een nieuwe, aparte simulatieruimte.

Stroomlijnen

“Juist ten tijde van corona is het goed te om te blijven trainen in interdisciplinaire teams”, zegt Theo Manders, projectleider van het simulatiecentrum. “Zo konden we de lessen van de eerste golf toepassen in de tweede golf enzovoorts. Als zorgverlener moet je snel en adequaat te werk gaan. Des te belangrijker is het om te oefenen, want in de zorg draai je een foutje niet zomaar terug. Door als team te trainen, gaat de samenwerking en communicatie meer gestroomlijnd. Je ervaart minder stress en het geeft vertrouwen voor als je weer echt aan het bed staat.”