Amsta-RvB-Petra van Dam
Foto: Amsta

Petra van Dam vertrekt per 1 januari 2022 als voorzitter van de Raad van Bestuur van Amsta, zorgorganisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam. ‘Met voldoening kijk ik terug op een periode waarin Amsta zich heeft ontwikkeld tot een organisatie die er zichtbaar stáát voor kwetsbare Amsterdammers.’

De Raad van Toezicht van Amsta en Petra van Dam hebben met elkaar afgestemd dat het eind van dit jaar een goed en natuurlijk moment is om afscheid te nemen. Petra van Dam: ‘Ruim 20 jaar ben ik zorgbestuurder, waarvan bijna 8 jaar bij Amsta. De laatste jaren waren intensief. Graag wil ik tijd en ruimte om nieuwe dingen te gaan verkennen en doen.’

Forse uitdagingen

Voorzitter Dineke ten Hoorn Boer van de Raad van Toezicht prijst Van Dam als een uitstekende bestuurder, die Amsta door woelige tijden heeft geloodst. “Als Raad van Toezicht zijn we Petra erkentelijk voor haar grote inzet en behaalde successen. Zij heeft forse uitdagingen op haar pad gekregen, met daarbovenop de coronacrisis. Rustiger vaarwater is nog niet in zicht. Alle betrokkenen zijn gebaat bij een frisse blik en nieuwe energie in de leiding van de organisatie voor een volgende fase.’