De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft op 3 november het startschot gegeven voor het project NVVC Connect atriumfibrilleren.
Het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis hebben hun samenwerkingsproject ‘Netwerk Atriumfibrilleren’ als eerste regio ingebed in het kwaliteitsproject Connect. Doel van dit landelijk project is de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren -AF- (ook wel boezemfibrilleren genoemd), verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. De vier ziekenhuizen sloegen vorig jaar al de handen ineen om patiënten met hartritmestoornissen nog beter te kunnen behandelen.
Connect atriumfibrilleren is een belangrijk initiatief van de NVVC om de atriumfibrillerenzorg in Nederland te optimaliseren in de samenwerkingsketen huisarts – cardioloog – verpleegkundige – apotheker – trombosedienst en patiënt. Belangrijke aspecten zijn het werken volgens richtlijnen, registratie, starten van AF-zorgpaden en communicatie en informatie aan patiënten.
Regionaal Netwerk Atriumfibrilleren
De cardiologen van de vier ziekenhuizen startten in 2014 het ‘Netwerk Atriumfibrilleren’ als eerste project binnen een regionaal programma om voor hartpatiënten tot regionale kwaliteitsstandaarden te komen. Binnen de deelnemende ziekenhuizen is een speciale AF-poli ingericht. Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren goed te kunnen volgen, worden de resultaten van de behandeling gestructureerd geëvalueerd. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van de uitkomstindicatoren zoals die zijn vastgesteld binnen Meetbaar Beter, een landelijk kwaliteitsinitiatief van hartcentra. Het Netwerk Atriumfibrilleren zal bovendien wetenschappelijk geëvalueerd worden.
Wat is atriumfibrilleren?
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte; met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op AF sterk toe. Het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal de komende jaren stijgen. Enerzijds doordat meer mensen een hogere leeftijd bereiken en anderzijds doordat de incidentie* van atriumfibrilleren juist bij de oudere mens toeneemt. De klachten van atriumfibrilleren variëren sterk. Sommige mensen voelen niets en bij hen wordt atriumfibrilleren bij toeval ontdekt. In andere gevallen kunnen de klachten zoals hartkloppingen zeer vervelend en beperkend zijn.
*het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking.