De voorgenomen fusie tussen de St. Anna Zorggroep (Geldrop) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) gaat niet door. Dit hebben beide organisaties in goed overleg besloten. Het recente, negatieve besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de melding van het fusievoornemen, levert aanzienlijke vertraging op. Dat maakt de onder andere voor de fusie noodzakelijke samenvoeging van ICT en de implementatie van een elektronisch patiëntendossier zeer complex en kostbaar. Besluiten hierover konden niet langer wachten. Daarbij komt dat mede op basis van het recent gepubliceerde rapport van de ACM over fusies, de uitkomst van een eventueel ACM-vergunningstraject onzeker is.

“We hebben helaas als Raden van Bestuur moeten besluiten om het fusietraject te stoppen”, aldus Ingrid Wolf- de Jonge, voorzitter Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep. Tegelijkertijd hebben beide organisaties de intentie uitgesproken om in de toekomst intensief te blijven samenwerken. Zo willen zij voor patiënten een breed palet aan zorg in de regio kunnen blijven waarborgen.

De ACM concludeerde begin november -op basis van de melding van hun fusievoornemen- dat de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis een vergunning moeten aanvragen als zij de voorgenomen fusie willen doorzetten. De ACM constateert dat er na de fusie mogelijk te weinig keuzemogelijkheden overblijven voor patiënten en zorgverzekeraars in de regio Eindhoven voor algemene ziekenhuiszorg. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis: “We gaan nu in overleg om de samenwerking op medisch-inhoudelijke gebieden verder uit te werken. Daarbij worden natuurlijk ook de belangrijkste relevante stakeholders betrokken.”

Bron: Catharina Ziekenhuis