Veel ziekenhuizen doen nog niet genoeg om zorginfecties te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 2013 deed de IGZ ook onderzoek naar het voorkómen van zorginfecties. Ziekenhuizen hebben sinds die tijd wel veel verbeterd, maar nog niet voldoende. Goede voorbeelden laten zien dat het snel beter kan.

Schoonmaken en ontsmetten
In de bezochte ziekenhuizen volgden de medewerkers de regels voor persoonlijke hygiëne beter dan in 2013. Het lijkt erop dat de cultuur in ziekenhuizen op dit gebied veranderd is. Dat vindt de inspectie positief. Sommige andere zaken moeten wel nog dringend verbeteren. Bijvoorbeeld schoonmaken en ontsmetten. Verder weten medewerkers niet in alle ziekenhuizen goed genoeg hoe de isolatiekamers werken en zijn de isolatiekamers technisch ook niet altijd in orde.

Ongevoelige bacteriën
Steeds meer bacteriën zijn minder gevoelig voor antibiotica. Dat is in de hele wereld een groot probleem. Het is belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk proberen tegen te gaan dat deze bacteriën een ziekenhuis binnenkomen en zich daar verspreiden.

Dat begint bij opname van een patiënt. Dan moet goed worden bekeken wat de kans is dat die een bacterie met zich meedraagt die niet goed te behandelen is met antibiotica. Dat doen ziekenhuizen nog steeds onvoldoende. Het voorkómen van besmettingen, snel ontdekken ervan en verantwoord gebruiken van antibiotica moeten hand in hand gaan. Positief is dat bijna alle ziekenhuizen goed nadenken over het gebruik van antibiotica.

Niet-steriele handschoenen
De Nederlandse ziekenhuizen zijn beter voorbereid op de toename van ongevoelige bacteriën dan in 2013. Ze volgen de richtlijnen beter. Vooral het juist dragen van werkkleding en het onbedekt houden van armen en handen gaat veel beter. Maar het niet goed gebruiken van niet-steriele handschoenen kan in veel ziekenhuizen nog zorgen voor verspreiding van bacteriën. Dat moet nu echt snel veranderen.

Maatregelen
Van de 25 ziekenhuizen die de IGZ bezocht, boden er 22 bij het eerste bezoek onvoldoende veilige zorg op het gebied van het voorkómen van zorginfecties. Zij moesten verbetermaatregelen nemen. Acht moesten resultaten van audits laten zien aan de inspectie. Veertien ziekenhuizen krijgen bovendien een nieuw inspectiebezoek. De eerste herbezoeken lieten zien dat de verbeteringen niet altijd voldoende waren. Bij die ziekenhuizen eist de inspectie opnieuw maatregelen.

Bron: IGZ