Neurowetenschapper Nour Majbour heeft laboratoriumtesten ontwikkeld waarmee verbeterde diagnostiek van vroege Parkinson dichterbij komt. Dit is belangrijk omdat de diagnostiek van de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium beperkt is. Deze testen kunnen relevante biomarkers opsporen in het hersenvocht van patiënten. ‘Ik heb het aftakelingsproces bij de ziekte van Parkinson van dichtbij meegemaakt. Dit motiveerde mij om hiernaar onderzoek te doen.’ Majbour promoveert 11 maart bij Amsterdam UMC.  

Wereldwijd lijden 10 miljoen mensen aan de ziekte van Parkinson. Dit aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat veel gevallen onontdekt blijven. Symptomen in een vroeg stadium zijn vaak niet specifiek en kunnen lijken op andere neurologische ziekten. Hierdoor kan het stellen van de juiste diagnose vertraging oplopen. Majbour wil met haar onderzoek de diagnostiek van de ziekte van Parkinson verbeteren. ‘Voor een ongeneeslijke neurologische ziekte zoals Parkinson, is een vroege diagnose en behandeling essentieel in het verlichten van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënten.’

Eiwitten

Biomarkers zijn eiwitten die in het bloed, urine of hersenvocht van patiënten voorkomen. Hierdoor kunnen biomarkers gebruikt worden bij het stellen van diagnoses. Het is bekend dat bepaalde eiwitten een rol spelen in het ziekteproces van Parkinson. Majbour onderzocht of deze eiwitten relevante biomarkers kunnen zijn bij de vroegtijdige opsporing van de ziekte van Parkinson.

Meetbaar

Het eiwit dat Majbour heeft onderzocht heet alfa-synucleïne. Bepaalde vormen van dit eiwit zijn in verhoogde concentraties aanwezig in het hersenvocht van parkinsonpatiënten. Om als biomarker te dienen, moet dit eiwit wel meetbaar zijn. In haar project heeft de onderzoeker daarom antistoffen ontwikkeld die kunnen binden aan verschillende vormen van dit eiwit.

Vervolgens heeft de promovenda laboratoriumtesten ontworpen waarmee de vormen van alfa-synucleïne accuraat gemeten kunnen worden. Ook heeft Majbour een kit met een combinatie van deze testen samengesteld waarmee de ziekte van Parkinson het beste aangetoond kan worden in hersenvocht van patiënten.

Kliniek

Met dit onderzoek heeft Majbour een grote stap gezet richting een vroegtijdige en accurate diagnose van de ziekte van Parkinson. De onderzoeker is van plan om de testen die ze heeft ontwikkeld beschikbaar te stellen voor andere onderzoeksgroepen, om zo de ontwikkeling van diagnostische testen te stimuleren. ‘De volgende stap is om te kijken hoe we deze testen van het lab naar de kliniek kunnen brengen.’ De promovenda vervolgt haar onderzoek bij Qatar Biomedical Research Institute.