Het verplegings-, verzorgings- en thuiszorgdeel (VVT) van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe gaan per 1 september bestuurlijk fuseren.


De komende anderhalf jaar wordt toegewerkt naar een juridische fusie.

Per 1 september is er een fusiestichting, die wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur onder voorzitterschap van Peter Visch en met Huub Rommers als lid.
Met de fusie bundelen beide organisaties hun deskundigheid en ervaring op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken. Peter Visch: “Hiermee verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woon-zorgcomplex van VVT Noorderboog of van De Stouwe blijven wonen.”
Bij beide organisaties samen werken ruim 1800 medewerkers en ongeveer 1200 vrijwilligers. Het werkgebied omvat de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.