Hoe beïnvloedt onze omgeving onze leefstijl en daarmee onze gezondheid? En wie is het meeste vatbaar voor deze invloed? Het Geoscience and hEalth Cohort COnsortium (GECCO) van Amsterdam UMC maakt het beantwoorden van deze en andere leefstijlvragen mogelijk. Het GECCO heeft een NWO subsidie gekregen van 500.000 euro om een infrastructuur op te zetten voor onderzoek naar de invloed van verschillende omgevingsinvloeden op gedrag en gezondheid. Daarvoor worden twintig grote Nederlandse cohortstudies verrijkt met gegevens over de omgeving. Coördinator Dr. Jeroen Lakerveld van Amsterdam UMC, locatie VUmc: “We gaan met deze samenwerking grote stappen maken om meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen omgeving en gezondheid voor Nederlanders in alle lagen van de bevolking.”

Er is steeds meer bekend over de invloed van de omgeving op gedrag en gezondheid. Zo weten we bijvoorbeeld dat luchtverontreiniging, geluidsbelasting, leefbaarheid van een omgeving en veiligheid een rol spelen in het eet-, slaap- en beweegpatroon. Deze patronen spelen op hun beurt weer een rol in bijvoorbeeld de ontwikkeling van overgewicht, depressie en andere chronische aandoeningen. Zo beïnvloedt de omgeving uiteindelijk verschillende gezondheidskenmerken. Lakerveld: “Die omgevingsinvloeden zijn echter niet voor iedereen gelijk. Ook gaan ze interacties aan met elkaar en met individuele kenmerken van mensen die worden blootgesteld. Om beter te ontrafelen hoe die omgevingskenmerken invloed uitoefenen op verschillende mensen is veel data benodigd. Veel data over de omgeving, maar ook over gedrag en gezondheid van mensen.”

Het doen van onderzoek naar de rol van de omgeving op gedrag en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen wordt vergemakkelijkt door in de komende jaren informatie over de leefomgeving te koppelen aan grote (cohort)studies. Ook veranderingen over de tijd kunnen zo worden onderzocht.

GECCO wordt ondersteund met een subsidie van NWO en ZonMw. GECCO bouwt voort op een initiatief van zes cohorten van het VU/VUmc, en tot nog toe zijn 20 langlopende cohorten aangesloten bij GECCO:

GECCO Cohorten augsutsu 2018 | Organisatie

 1. ABCD studie | Amsterdam UMC locatie AMC
 2. De Maastricht studie | Universiteit Maastricht
 3. De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) | Amsterdam UMC locatie VUmc
 4. Doetinchem Cohort Studie | UMCU Julius Centrum Utrecht
 5. Donor InSight | Sanquin research
 6. Generations2 | Amsterdam UMC locatie VUmc
 7. Generation R | Erasmus MC Rotterdam
 8. Gezondheid en Levens Omstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken (GLOBE) studie | Erasmus MC Rotterdam
 9. HELIUS | Amsterdam UMC locatie AMC
 10. Hoorn Study | Amsterdam UMC locatie VUmc
 11. Leidsche Rijn Gezondheidsproject | UMCU Julius Centrum Utrecht
 12. Lifelines | Lifelines
 13. Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) | VU Amsterdam en Amsterdam UMC locatie VUmc
 14. Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) | Amsterdam UMC locatie VUmc
 15. Nederlands Tweelingen Register (NTR) | VU Amsterdam
 16. Nederlandse Epidemiologie van Obesitas (NEO) studie | LUMC Leiden
 17. Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (Nemesis-2) | Trimbos Instituut Utrecht
 18. New Hoorn Study | Amsterdam UMC locatie VUmc
 19. Rotterdam Study | Erasmus MC Rotterdam
 20. Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) | UMCG Groningen

Bron: VUmc