Medace BV, een start-up die helpt medische innovaties sneller en efficiënter naar de patiënt te brengen, opent in januari 2020 in Maastricht een ‘full service leer- en werk omgeving’ waar 20 bedrijven of academische ontwikkeltrajecten tegelijk kunnen werken aan de ontwikkeling van biomedische materialen, implantaten, celtherapie en combinatie (regeneratieve geneeskunde) producten. Het dienstverleningsmodel dat Medace hanteert is ontwikkeld binnen het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) in Geleen, dat hiermee aantoont dat niet alleen hun onderzoeksprojecten maar nu ook hun werkwijze leidt tot nieuwe bedrijvigheid in de regio Limburg.

 

Bij InSciTe in Geleen werken tientallen onderzoekers en ondernemers zij-aan-zij om veelbelovende biomedische ideeën uit de academische setting door te vertalen naar nieuwe producten en therapieën voor patiënten. De route van patent naar patiënt is echter lang door de hoge ontwikkelkosten en complexe wet- en regelgeving. Om dit proces te versnellen ontwikkelde InSciTe een faciliterend ISO gecertificeerd model met alle noodzakelijke productie-elementen in een keuzemenu: Met infrastructuur (zoals cleanrooms en gevalideerde apparatuur), specifieke kennis van kwaliteitsbeheer en internationale regelgeving en met het aanbod van gekwalificeerd personeel en trainingen. Diensten zijn flexibel af te nemen al naar gelang de fase van productontwikkeling, wat het proces sneller en minder kostenintensief maakt.

 

Geïnteresseerde partijen

De erkenning van de waarde van dit model kwam snel en 4 jaar na de opening van de InSciTe biomedische faciliteit in Geleen is er behoefte aan een zelfstandige onderneming met ruimere faciliteiten om meer partijen te kunnen bedienen. De InSciTe medewerkers die bij de ontwikkeling van het model betrokken waren (Danielle Curfs en Kurt Gielen), realiseren deze nieuwe faciliteiten in Maastricht en gaan verder als ondernemer in Medace. Emiel Staring, directeur InSciTe, is enthousiast over de toekomstige samenwerking: “De betrokkenheid van onze voormalige teamleden staat garant voor kwaliteit. We dragen onze huidige faciliteit in Geleen over aan een derde partij en zullen als een van de eerste Medace klanten onze projecten verder uitvoeren op de nieuwe locatie.”

Bio-medische hub in Maastricht

Medace zal vanaf 6 januari 2020 op een nieuwe locatie 20 bedrijven of academische ontwikkeltrajecten tegelijkertijd kunnen begeleiden, gericht op ontwikkeling van biomedische materialen, implantaten, celtherapie en combinatie (regeneratieve geneeskunde) producten. Op de Brightlands Maastricht Health Campus wordt in een bestaand pand ruim 2000m² lab-en cleanrooms gerealiseerd. Het vertrouwen in de mogelijkheden van Medace is groot, getuige de 7,4 miljoen euro die het bedrijf heeft ‘opgehaald’ om de ambities te kunnen verwezenlijken. Investeringen vanuit Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Chemelot Campus, LIOF, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg dragen hieraan bij.

 

Joost van den Akker, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg ziet kansen: “Medace creëert een landingsplaats voor nieuwe ideeën en bedrijvigheid op de Brightlands Maastricht Health Campus. Samen met de eigen ideeën uit de kraamkamer van de Health Campus brengt Medace deze tot toepassing in de mens. Eenmaal volgroeid kunnen ze op grotere schaal op de Brightlands Chemelot Campus geproduceerd gaan worden. Met deze unieke faciliteit versterken de Brightlands campussen in Limburg hun internationale concurrentiekracht.” Voor Medace CEO Danielle Curfs staat het belang van de patiënt in haar dagelijks werk centraal: “Ik ben ervan overtuigd dat de route naar uiteindelijk de patiënt minder complex wordt en kijk ernaar uit nog veel meer veelbelovende concepten beschikbaar te maken voor patiënten.”