Studenten Toegepaste Gerontologie geven gemeente Zwolle beleidsadvies voor goed leven ouderen in Assendorp.

Tijdens de afsluiting van de eerste periode LivingLab Assendorp bleken er twee collectieve thema’s te leven onder de oudere wijkbewoners als het gaat om het ‘goede leven’: een levenlang wonen en een levenlang leren (ontwikkelen en zingeving). Deze twee thema’s vormen de opmaat voor de volgende periode waarin studenten Toegepaste Gerontologie de opdracht krijgen om passend (beleids)advies op te stellen. Wijkwethouder Jan Brink zal hierbij als opdrachtgever fungeren.
Belangrijke rol gemeente Zwolle
De inbreng van de gemeente Zwolle blijft niet bij het geven van de formele opdracht. Zo vindt het eerste college plaats in de raadszaal van de gemeente Zwolle en krijgen de tweedejaarsstudenten een gastcollege van Arthur ten Have, raadsgriffier van de gemeenteraad, en Noortje de Boer-de Heer, ‎beleidsadviseur Jeugd & Onderwijs. Een week later vindt er een gesprek plaats met Erna van Dijk, beleidsadviseur Ouderenbeleid.
Advies samen met ouderen
De interactie tussen beleid en uitvoering komt aan de orde tijdens het gastcollege door Maria Walters, eigenaar/directeur bij Zinia en Lang zult u wonen en Laurens de Haan. Laurens is derde jaars student Toegepaste Gerontologie en loopt stage bij Lang zult u wonen vanuit de minor consulteren en adviseren. Het uiteindelijke beleidsadvies zal uiteraard weer tot stand komen in een proces van co-creatie tussen oudere, student en andere betrokkenen. De studenten zullen ook in deze periode nadrukkelijk contact blijven onderhouden met de oudere maatjes over het op te stellen advies.
Bron: Hogeschool Windesheim