Drs. W. Geerlings is per 1 september 2015 benoemd als tijdelijk bestuurder bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). 
Geerlings zal gedurende een halfjaar samen met Claudia Brandenburg, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur, en de medische staf van het ziekenhuis uitvoering geven aan de toekomstplannen van het ADRZ en bijdragen leveren voor een gezonde financiële situatie van het ADRZ. Daarbij worden ook de aanbevelingen van de Commissie-Slenter en de samenwerking met het Erasmus MC betrokken. Daarnaast wordt bekeken hoe de rol van de medische staf in de besturing van het ADRZ kan worden versterkt.
Willem Geerlings (1950) was onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden en lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is van huis uit internist-nefroloog en werkte onder meer in het Ziekenhuis Leyenburg in Den Haag en in het UMCG. Geerlings studeerde Geneeskunde in Rotterdam, waar hij zich ook specialiseerde in de Interne Geneeskunde.
Gezien de jarenlange bestuurlijke ervaring van de heer Geerlings is de Raad van Toezicht van het ADRZ van mening dat de Raad van Bestuur de komende periode voldoende versterkt is om ADRZ voor te bereiden op de komende ingrijpende veranderingen. Omdat de benoeming van de heer Geerlings tijdelijk is, bereidt de Raad van Toezicht ondertussen de werving en selectie van een tweede lid van de Raad van Bestuur voor.