Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, de JP van den Bent Stichting in Deventer, GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo en Zorggroep De Vechtstreek in Breukelen zijn de Nederlandse zorginstellingen die in 2015 het best scoren op inzetbaarheid van medewerkers. Zij zijn de winnaars van de Vernet Health Ranking 2015, de jaarlijkse ranglijst van kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet in Amsterdam van de verzuimprestaties onder zorginstellingen.

De Vernet Health Ranking geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim. Dat gebeurt voor vier branches: Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker.

Ontwikkelingen verzuim in 2015
Vernet verzamelt en analyseert de verzuimcijfers van 500 zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuim in de zorgsector in 2015 is gestegen naar 5,27 procent. Hiermee is het verzuim terug op het niveau van vijf jaar geleden. In 2014 en 2013 kwam het verzuim uit op 4,9 procent.

De voornaamste oorzaak ligt in het langdurig verzuim, dat is toegenomen van 2,99 procent in 2014 naar 3,22 procent in 2015. Opvallend is dat het verzuimpercentage in de Randstad het afgelopen jaar hoger was dan in de andere regio’s van Nederland. De jaren daarvoor was het verzuim in de Randstad steeds het laagst.

Over Vernet
Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van verzuimcijfers en in het berekenen van directe en indirecte kosten van verzuim. Bij Vernet zijn 500 zorginstellingen met in totaal 500.000 medewerkers aangesloten. Daardoor is Vernet in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afzonderlijke branches in de zorg.

Kijk op www.vernet.nl om per branche te zien welke drie instellingen het best presteren.

Bron: Vernet