Wolter Brands is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

De leden van de beroepsvereniging voor tandartsen stemden donderdagmiddag in met zijn benoeming op de Algemene Vergadering. Brands volgt Hendrike van Drie op, die het afgelopen halfjaar waarnemend voorzitter was.

 

Brands (60) studeerde tandheelkunde en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in het gezondheidsrecht. Hij werkt als tandarts in een groepspraktijk in Vaassen. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden Nederland en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Eerder was hij onder meer voorzitter van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap (NTG), president van de International  Dental Ethics and Law Society (IDEALS) en hoofddocent aan het Radboudumc.

 

Brands heeft zin in zijn nieuwe taak: ‘Samen met mijn mede-bestuursleden ga ik me met veel plezier hard maken voor de belangen van tandartsen en hun patiënten. Bijvoorbeeld als het gaat om de regie in de mondzorg. Wij vinden dat de tandarts het eerste aanspreekpunt moet zijn voor de patiënt. Logisch zou je zeggen, de patiënt wil graag een ‘one stop shop’ en de tandarts heeft het breedste zorgaanbod. Ook willen we nauwer gaan samenwerken met andere eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen. Bijvoorbeeld om samen met andere eerstelijnorganisaties de bureaucratie in de gezondheidszorg terug te dringen.’

 

Samen met Brands zijn ook Henk Donker (penningmeester), Richard Kohsiek (lid) en Dedan Schmidt (lid) in het hoofdbestuur van de vereniging gekozen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen, kaakchirurgen en orthdontisten. De vereniging werkt aan optimale omstandigheden waaronder haar ruim 8.000 leden hun werk kunnen doen. En ze wil de beste mondzorg voor hun patiënten.

Bron: KNMT