Yvonne Heijdra is sinds 1 oktober hoogleraar Pathofysiologie van COPD aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.
COPD is de verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een chronische ziekte die steeds vaker voorkomt, samengaat met andere aandoeningen en waaraan steeds meer mensen overlijden. In de voorspellingen voor 2020 staat COPD wereldwijd op de derde en vijfde plaats als het gaat om sterfte en ziektelast.
De luchtweg- en andere klachten hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van COPD-patiënten. Prof. Heijdra zal onderzoek doen naar de samenhang tussen de fysiologische, immunologische en kwaliteit-van-leven parameters van COPD-patiënten.
Curriculum
Yvonne Heijdra (1959, Ede) begon na het behalen van the VWO diploma aangevuld met de voltooiing van het diploma aan de Farmington High School (cum laude, USA) met de studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit. In 1986 behaalde ze haar artsexamen, waarna ze coschappen liep bij algemene chirurgie, interne geneeskunde en longziekten in het St. Maartens Gasthuis Venlo, het Radboudumc en het Universitair Longcentrum Nijmegen. In 1997 werd ze geregistreerd als longarts.
In 1995 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar: de relatie tussen zuurstofdalingen ’s nachts en inademingsspierkracht bij COPD patiënten.
Prof. Heijdra was hoofd van het longfunctie laboratorium van het Radboudumc (locatie Radboudumc en Dekkerswald). Zij is opleider longziekten. Daarnaast is zij actief in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) als wetenschappelijk secretaris en daarna als vice-voorzitter en voorzitter.
Bron: Radboud Universiteit