Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg 2022 - cover van het Z-CERT-rapport

Cyberdreigingen hebben in 2022 op verschillende manieren geleid tot verstoringen van wekprocessen in de zorg. Datalekken financiële fraude en systemen of diensten die tijdelijk niet beschikbaar waren zijn voorbeelden van die verstoringen. Dat staat in het jaarlijkse Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2022 van Z-CERT.

Z-CERT overhandigde het Dreigingsbeeld op 8 maart aan minister Ernst Kuipers van VWS. De publicatie bevat een analyse van de belangrijkste digitale bedreigingen voor de zorgsector. Z-CERT benadrukt dat instellingen zich tegen deze dreigingen te wapenen door maatregelen te nemen op de terreinen ‘people, process and technology’.

Internationaal beeld toont stijging cybecriminaliteit

In 2022 zijn voor zover bekend vijf ransomeware-aanvallen op Nederlandse zorginstellingen gedaan. Dat aantal was niet groter dan een jaar eerder, maar de impact van de aanvallen wel. Z-CERT benadrukt dat niet alleen ziekenhuizen een getroffen worden door deze cybercriminaliteit; ook kleinere instellingen kunne doelwit zijn. Over de grenzen kijkend werden vorig jaar 51 ransomware-incidenten bij Europese zorginstellingen geteld, 65 % procent meer dan in 2021. Wereldwijd bedoeg die stijging 28 %.

Z-CERT-directeur Wim Hafkamp: “Zorginstellingen zijn zich vaak onvoldoende bewust dat het naar de cloud brengen van applicaties kan leiden tot extra risico’s voor de beschikbaarheid van zorgprocessen. Maak hier dus goede afspraken over met de leverancier en zorg ervoor dat de afgesproken beveiligingsmaatregelen ook worden getest”. Ook minister Kuipers beklemtoonde dat adequate beveiliging van ICT-systemen een noodzakelijke voorwaarde is voor toekomstvaste zorg, waarin digitalisering een cruciale rol speelt.

Rapport Dreigingsbeeld

Het is de derde keer dat experts van stichting Z-CERT het jaarlijkse Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg hebben samengesteld.

>  Download het Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2022