De Santeon ziekenhuizen – waaronder toetredend lid Maasstad Ziekenhuis – introduceerden samen met het Erasmus MC, Radboudumc en urologen, het initiatief om te komen tot concentratie van prostaatkankeroperaties met behulp van robotchirurgie in een beperkt aantal centra in Nederland. Het Martini Ziekenhuis heeft binnen dit initiatief een zelfstandige positie en krijgt de mogelijkheid door te groeien tot het derde centrum in Nederland voor prostaatchirurgie.

Sinds januari dit jaar opereren de urologen in het Martini Ziekenhuis de prostaatkankeroperaties met behulp van een operatierobot. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter: ‘Wij hebben minimaal invasieve chirurgie benoemd als speerpunt en daar blijven we ons in de toekomst ook verder op richten; ook en juist wat de prostaatkankeroperaties betreft. Binnen het initiatief van Santeon is de zelfstandige positie van het Martini Ziekenhuis daarin ook expliciet benoemd: wij krijgen de mogelijkheid ons hierin verder te ontwikkelen om in Nederland het derde centrum van concentratie voor prostaatkankeroperaties te worden en hét centrum voor Noord Nederland.’

Locaties
In het initiatief dat de Santeon ziekenhuizen samen met Erasmus MC en Radboudumc gisteren lanceerden, wordt gestart met concentratie van prostaatkankeroperaties op twee locaties: het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Feenstra: ‘Deze twee centra hebben op dit moment al de vereiste volumes om aangewezen te worden en het is dus logisch daar te starten. Twee locaties is echter te weinig om op termijn alle prostaatkankeroperaties in Nederland uit te voeren. Ik denk dat er uiteindelijk vier of vijf locaties verspreid over het land nodig zullen zijn.’

Randvoorwaarden
Het Martini Ziekenhuis ging bij de introductie van de operatierobot niet over een nacht ijs. Feenstra: ‘We zijn in staat geweest een sterke groei te realiseren: de verwachting is dat we dit eerste jaar rond de 150 prostaatkankeroperaties kunnen uitvoeren, nu al een zeer succesvolle start. Dat is alleen mogelijk omdat we daar uitmuntende randvoorwaarden voor hebben gecreëerd.’ Zo trok het ziekenhuis een extra uroloog aan met zeer ruime ervaring (meer dan 750 verrichte operaties) op het gebied robotchirurgie bij prostaatkanker én ervaring als opleider voor robotchirurgie. Daarnaast initieerde het ziekenhuis een unieke samenwerking met de Martini Klinik in Hamburg, een internationaal bekend centrum dat bewees dat concentratie met supergespecialiseerde urologen heeft geleid tot betere resultaten bij de behandeling van prostaatkanker. Een ander punt dat grote aandacht heeft is de toegangstijd: binnen drie dagen kunnen patiënten voor een eerste afspraak terecht op de polikliniek Urologie.

Bron: Martini Ziekenhuis