Zes consortia ontvangen een ZonMW-subsidie voor onderzoek naar zorgtechnologie in de eigen leefomgeving. Doel van de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’  was om bij te dragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. De toegekende projecten zijn nu bekend.

Met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, mét meer eigen regie. Daarom lanceerde NWO vorig jaar de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Deze subsidieoproep richt zich op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving.

Doel van de subsidieoproep

Doel van de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ was bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie kan enerzijds bijdragen aan een gezonde leefstijl. Anderzijds kan dankzij de technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving. De subsidieoproep draagt bij aan de centrale missie voor Gezondheid & Zorg. Deze centrale missie heeft twee doelen voor 2040. Het eerste doel is dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Het tweede doel luidt dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

Toegekende projecten

De projecten die subsidie ontvangen zijn;

  • Ontwikkelen  digitaal zelfmanagementplatform dat mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen meer controle geeft over hun eigen geestelijke gezondheid;
  • Ontwikkelen van een inclusieve, gepersonaliseerde SMART-app die patiënten met artrose op het juiste moment passende ondersteuning geeft met gepersonaliseerde gedragsmethodieken.
  • HealthBox project: passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving voor mensen met metabool syndromm, bestaande uit een virtuele coach, thuismeetapparatuur en koppeling aan bestaande lokale leefstijl activiteiten.
  • LIFTs: Vier proeftuinen rondom praktijkscholen, participatief onderzoek met en voor praktijkschoolleerlingen, samen met docenten, verzorgers, ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers ten behoeve van jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
  • Detox@Home: een digitaal platform voor zelfrapportage, telemonitoring van ontwenning, communicatie met behandelaars, en eHealth-interventies bij ontgiften van middelengebruik tijdens herstel van verslaving.
  • DACIL ondersteunt mensen met COPD via een digitale coach het stemgeluid en de ademhaling beoordeelt en een behandeladvies en leefstijladviezen kan geven, mede met behulp van kunstmatige intelligentie.

Meer over de projecten leest u hier.

Bron: Persbericht