NWO, ZonMw, FOM en STW kennen met het programma Bouwstenen van Leven ruim 10 miljoen euro toe aan onderzoekers in 16 verschillende publiek-private consortia.

Het onderzoek van de multidisciplinaire teams richt zich op het beter begrijpen van cellulaire systemen, vanuit het perspectief van de moleculaire bouwstenen. De gehonoreerde consortia opereren op het grensvlak van fysica, chemie, biologie, geneeskunde, informatica en systeemanalyse.

De cel, met al haar componenten, vormt de basis van leven. Het programma Bouwstenen van Leven heeft als doel om een fundamenteel begrip te krijgen van de moleculaire structuren, dynamiek en interacties die aan de basis liggen van de functies van cellen. Daarnaast beoogt het Bouwstenen van Leven-programma om deze kennis uiteindelijk toe te kunnen passen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van medicijnen, meetapparatuur, voeding en gewassen.

Multidisciplinaire samenwerkingen
De binnen het Bouwstenen van Leven-programma beschikbaar gestelde financiering is bedoeld om multidisciplinaire samenwerkingen tussen academische onderzoekers en private bedrijven te versterken. Het Bouwstenen van Leven-programma verdiept het fundamentele begrip van de bouwstenen van het leven en bevordert daarnaast de maatschappelijke en economische implementatie van de nieuwe kennis.

Cross-sectoraal initiatief
Het programma Bouwstenen van Leven is een cross-sectoraal initiatief vanuit de NWO-gebieden Aard en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen, FOM/Natuurkunde, ZonMw en STW. Het programma is opgezet in samenwerking met de Topsectoren Agri&Food, Chemie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Consortia van academische onderzoekers en bedrijven dienden een interdisciplinair onderzoeksplan in. De meerwaarde van het consortium boven reeds bestaande samenwerkingen was één van de 4 beoordelingscriteria, naast wetenschappelijke kwaliteit, mate van passendheid binnen het programma en het potentieel voor maatschappelijke en economische implementatie. De private partners dragen 10% bij aan het projectbudget. In deze ronde ontving NWO in totaal 48 ontvankelijke aanvragen.

Bron: ZonMW