Openbaar maken van ziekenhuisprijzen dient niet het belang van de patiënten. De prijzen kunnen hierdoor stijgen, in plaats van dalen.

Prijzen
Dat betogen een wetenschappelijk medewerker, universitair hoofddocent en hoogleraar van iBMG. Deze kennisinstantie, gevestigd in Rotterdam, houdt zich bezig met onder meer de kosten, prijzen en efficiëntie van de gezondheidszorg.

Oproep
De stelling, te lezen in vakblad Zorgvisie, volgt op een oproep van consumentenorganisaties. Die willen juist wel dat de prijzen openbaar worden. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft aangegeven patiënten en verzekerden meer inzicht te willen geven in de prijs en ook kwaliteit van zorg.

Logisch
Patiënten moeten kosten die onder het eigen risico vallen zelf betalen. Daarom klinkt het logisch dat consumentenorganisaties claimen dat patiënten ‘recht hebben’ op meer informatie hierover, erkennen de drie iBMG’ers. Toch zijn openbare prijzen niet in het belang van de consument, vinden zij.

Ondoorzichtig
Allereerst komen ziekenhuisprijzen op een ingewikkelde en voor consumenten ondoorzichtige manier tot stand. Dat is niet erg, betogen ze, want inkoopprijzen zijn niet bedoeld om openbaar gemaakt te worden. Het gaat de consument namelijk meestal om de eindprijs. Het openbaar maken van de inkoopprijzen zal slechts schijntransparantie opleveren, vinden ze.

Prijslijst
Ze schrijven: “Illustratief hiervoor is de prijslijst die zorgverzekeraar CZ afgelopen zomer openbaar heeft gemaakt. Deze bevat maar liefst circa 110.000 prijzen voor verrichtingen van ten hoogste € 885. De vaak complexe omschrijvingen van dit grote aantal verrichtingen maken in één oogopslag duidelijk dat het voor een willekeurige patiënt ondoenlijk is om vooraf te bepalen welke verrichtingen precies zullen worden uitgevoerd.”

Risicovol
Bovendien, schrijven de iBMG’ers, weten patiënten vooraf meestal niet wat hun exacte diagnose is en hoe hun behandeling eruit zal zien. Behalve zinloos is het openbaar maken van ziekenhuisprijzen ook risicovol, betogen de drie: “Dat brengt het risico met zich mee dat ziekenhuizen de prijzen op elkaar gaan afstemmen. Vanwege het beperkte aantal ziekenhuizen per regio is dit risico bepaald niet denkbeeldig. In dat geval zullen de inkoopvoordelen voor zorgverzekeraars verdampen en de prijzen stijgen. Uiteindelijk leidt dat weer tot  hogere zorgpremies.”

Hogere premies
Het openbaar maken van prijzen zal voor consumenten niets oplossen en mogelijk leiden tot hogere zorgpremies, concluderen onderzoeker Anne-Fleur Roos, docent prof. Erik Schut en hoogleraar prof. Marco Varkevisser.

Bron: iBMG