Bravis ziekenhuis - foto zorgverleners geven uitleg aan bedpatiënt

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg: zorg die na een diagnose niet heel acuut hoeft te worden ingezet, maar ingepland kan worden. Voorbeelden daarvan zijn knie- en staaroperaties. In november leverde 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48% en in september 45%. Patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben, ontvangen die in 96% van de ziekenhuizen binnen de norm van 6 weken. Dit is vergelijkbaar met oktober. Vooral het aanhoudend hoge ziekteverzuim en personeelstekorten zijn er debet aan dat niet alle zorg kan worden verleend. Dit staat in de Monitor Toegankelijkheid van de Zorg over oktober en november 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Medisch-specialistische zorg

In oktober ontvingen nog altijd minder patiënten ziekenhuiszorg dan voor de pandemie. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor (eventueel) een IC-bed nodig is, is nog niet terug op het pre-corona-niveau. Dit is vergelijkbaar met voorgaande maanden. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven stabiel en lang. November is er in sommige regio’s een lichte daling zien, maar die is landelijk nog niet te meten. De hoeveelheid nog te leveren zorg in de ziekenhuizen is licht is gedaald ten opzichte van vorige maand, met ongeveer 2,5%.

Langdurige zorg

Het aantal mensen op de wachtlijst voor langdurige zorg groeide opnieuw. De waarschijnlijke oorzaak is ook hier personeelstekorten en ziekteverzuim, naast de vergrijzing.

Geestelijke gezondheidszorg

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg staat nog altijd onder druk. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren. Dit is in november ook weer zo.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in alle zorgsectoren aanhoudend erg hoog. In oktober is de gebruikelije seizoensinvloed zichtbaar van een stijgend kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog, maar wel iets minder dan in september.