Vier grote accountantskantoren scoren marktaandeel van 87 procent in de zorg.
 

De zorg was in 2014 fors meer kwijt aan accountantskosten. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 72 miljoen euro aan accountantskantoren voor controle- en advieswerk, een stijging van 6,9 procent. Met name ziekenhuizen moesten met een stijging van bijna 24 procent flink in de buidel tasten. De wijzigingen in de bekostiging en de transitie in de zorg, waardoor zorginstellingen te maken kregen met nieuwe contractpartijen, leverden accountantskantoren extra werk op. Dit blijkt uit een onderzoek naar de accountskosten in de zorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Traditioneel gaat nog steeds veruit het grootste deel van de omzet naar de grote vier internationaal opererende accountants (Deloitte, EY, KPMG en PWC) met een gezamenlijk marktaandeel van 87 procent.
Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten van zorgorganisaties actief in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en de gehandicaptenzorg (GHZ). De analyse is uitgevoerd op basis van 808 bruikbare jaarverslagen over het jaar 2014. De totale accountantskosten voor de gehele zorgsector bedroegen in 2014 € 72 miljoen. Ten opzichte van 2013 was er sprake van een sterke stijging van 6,9 procent, vooral veroorzaakt door kosten voor niet-controlediensten. Controlediensten vormen nog steeds veruit het grootste deel van de activiteiten van accountants in de zorg: 75 procent van alle werkzaamheden betreffen controlediensten, zoals het vaststellen van de jaarrekening. De kosten voor de controle van de jaarrekening stegen in 2014 met 2,8 procent. De uitgaven aan overige controlewerkzaamheden en niet-controlediensten stegen fors met respectievelijk 11,6 procent en 21,2 procent.
Met name bij de ziekenhuizen stegen de totale accountantskosten flink (23,7 procent) door onzekerheid over de vaststelling van de ziekenhuisomzet als gevolg van onduidelijkheid over DBC-declaraties en werkzaamheden in het kader van zelfonderzoek. Dit werd vorig jaar nog eens versterkt door het grotendeels wegvallen van de tijdelijke transitievergoedingen. De GGZ laat een stijging zien van 4,4 procent. De VVT en de gehandicaptenzorg zien beide hun totale accountantskosten dalen, en wel met respectievelijk -1,1 procent en -10,7 procent. Een gemiddelde zorgorganisatie heeft in 2014 € 88.000 aan accountantskosten. GGZ-organisaties zijn gemiddeld het duurst uit: zij betalen per € 1.000 omzet gemiddeld € 1,98 aan accountantskosten, gevolgd door de VVT met € 1,51 en ziekenhuizen € 1,46. De gehandicaptensector is het goedkoopste uit met € 1,20 aan accountantskosten.
Ernst & Young is in de zorgsector de accountant met de meeste opdrachtgevers: 145 van de onderzochte zorgaanbieders maken gebruik van de diensten van ‘EY’. Van de grote vier internationaal opererende accountants kent KPMG met 10 procent een betrekkelijk lage marktpenetratie in de zorgsector. De ‘big four’ bedienen samen bijna 60 procent van de sector (percentage van het totale aantal zorgorganisaties). Gerekend naar omzet is het marktaandeel van deze partijen nog veel groter: 87 procent (percentage van de totale accountantskosten van alle zorgorganisaties samen). Ook de top-5 grootste zorgorganisaties met een omzet vanaf € 900 mln. wordt verdeeld onder Ernst & Young (2x), KPMG (2x) en PWC (1x).
Intrakoop is voorstander van een transparante leveranciersmarkt, waardoor de marktdynamiek kan toenemen en zorgorganisaties op basis van inzicht in de markt hun leverancier kunnen kiezen. Dat geldt ook voor de inzet van accountants in de zorg. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “Inzicht in de markt en ook wat meer concurrentie zou in principe geen kwaad kunnen als je kijkt naar de huidige marktsituatie. In dat kader is het eerdere pleidooi van minister Dijsselbloem van Financiën om controle en advieswerk meer te spreiden een richting waar wij ons goed in kunnen vinden.”
Het rapport Jaarverslagenanalyse 2014 – Accountantskosten kunt u downloaden op www.intrakoop.nl