De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapiebehandelingen.
Toezichthouders van de NZa gaan langs bij verschillende fysiotherapiepraktijken. Tijdens deze aangekondigde bezoeken spreken zij met de praktijkhouders en wordt de administratie doorgenomen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.
De vijf meest voorkomende signalen die de NZa krijgt over de rekening van de fysiotherapeut, zijn:
– De fysiotherapeut declareert ten onrechte een toeslag (thuisbehandeling of buiten reguliere werktijd).
– De fysiotherapeut ‘knipt’ een lang consult en declareert twee consulten, vaak  op verschillende dagen om te verhullen dat het gaat om dezelfde behandeling.
– De fysiotherapeut declareert groepstherapie als individuele therapie.
– De fysiotherapeut brengt duurdere behandelingen in rekening dan daadwerkelijk geleverd is. Bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie in plaats van gewone fysiotherapie.
– De fysiotherapeut brengt zorg onterecht  ten laste van de basisverzekering. Bijvoorbeeld door bij volwassenen een behandeling bij een chronische aandoening in rekening te brengen terwijl er geen sprake is van een chronische aandoening.
Meer inzicht
Tijdens de bedrijfsbezoeken controleert de NZa of de fysiotherapiepraktijk behandelingen op juiste wijze declareert. Daarnaast voert de NZa een breder onderzoek uit naar de bereidheid van fysiotherapeuten om de regels voor het declareren van zorg na te leven. Door het houden van interviews met fysiotherapeuten krijgt de NZa inzicht of fysiotherapeuten zich wel of niet houden aan de vastgestelde regels en zo niet, waarom niet. De NZa publiceert de uitkomsten van dit onderzoek begin 2016.
Hoe controleer ik mijn rekening?
Als patiënt kunt u in de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar de factuur van uw fysiotherapeut controleren. Een hulpmiddel daarbij is de NZa-factsheet ‘de rekening van de fysiotherapie’ . Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, dan kunt u die stellen aan uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar. Als u denkt dat uw rekening niet klopt, kunt u een melding doen op de NZa-website. Uw melding is waardevol en helpt ons in ons toezicht op de zorg.
De NZa doet systematisch onderzoek naar de toepassing van de declaratieregels in de zorg. In dat bredere kader geeft de toezichthouder op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapie. De bedrijfsbezoeken vinden plaats in heel Nederland. Op dit moment maakt de NZa geen namen en locaties bekend.
Bron: NZa