Tijdens een feestelijke overhandiging ontving de Zorggroep Noorderbreedte haar tweede keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB).

Met dit keurmerk toont de Zorggroep aan dat haar nieuwbouwpand Erasmus voldoet aan geldende Wet- en Regelgeving. Dit geldt voor de bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische aspecten. Het pand is op al deze vlakken in orde bevonden.

Gijs van der Zande, locatiemanager van Noorderbreedte ontving het keurmerk uit handen van Harry Wassens, Director Sales van Ascom, de certificerende organisatie. “We zijn trots dit keurmerk te mogen ontvangen en zien ons vanwege onze sterke regionale functie als zorgorganisatie maatschappelijk verplicht om onze cliënten de hoogst mogelijke graad van veiligheid te bieden”, aldus Pier Attema, bouwmanager van Noorderbreedte.

Ouderenhuisvesting en brandveiligheid komen regelmatig in het nieuws: Zorggroep Noorderbreedte heeft dit risico in een vroeg stadium onderkend en actie ondernomen. Voor de nieuwbouwprojecten als Erasmus betekent dit dat men onder andere de gebouwen uitrust met een volledige brandmeldinstallatie. Zelf als dit wettelijk (nog) geen eis is. Daarnaast is de compartimentering van het gebouw op een hoger niveau gebracht dan wettelijk vereist is. Het tot stand komen van deze voorzieningen, vaak op basis van gelijkwaardigheid, zijn in goed overleg met de afdeling handhaving en toezicht van de gemeente tot stand gekomen.

Voor Noorderbreedte is Erasmus de tweede locatie die het certificaat krijgt uitgereikt. Eerder was De Stilen op Terschelling aan de beurt.

“Voor de nieuwbouw van Erasmus was het verkrijgen van het BGB-certificaat als onderdeel in het bouwkundige bestek opgenomen. Een nieuw fenomeen, omdat niet alleen de bouwkundige aannemer brandveiligheidsvoorzieningen moet realiseren in een bouwproject, maar ook onderaannemers en uiteraard de installateur. Met het opnemen van deze eis in het bestek werd de aannemer ook verantwoordelijk voor de uitvoeringsoplossingen van de overige bouwpartijen. Met een goede samenwerking tussen de zorggroep, de aannemer en de certificerende organisatie is dit met goed resultaat tot stand gekomen”, aldus Jan Grijpma, projectmanager van Bouwbedrijf Jorritsma.

“Wij merken dat veiligheid, met name in de zorg, steeds vaker hoog op de agenda staat. Het Keurmerk BGB reiken wij vandaag voor de veertigste keer uit. Wij zijn niet alleen trots op dit aantal keurmerken, maar vooral op het besef en de daadkracht die wij in Nederland zien als het gaat om brandveilige gebouwen”, aldus Harry Wassens van Ascom.

Bron: Ascom