Door de hervorming van de langdurige zorg en het wegvallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg.

Nieuwe wetten en regelingen hebben geleid tot meer onduidelijkheid bij zorgbehoevende Nederlanders. Zij weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor het aanvragen en verkrijgen van de juiste zorg, zoals intensieve zorg, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of jeugdhulp.

Uit onderzoek van ZorgWijzer.nl blijkt dan ook dat 37 procent van de ondervraagde zorgbehoevenden niet weet waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag. Daarom heeft ZorgWijzer.nl het Zorgkompas samengesteld.

Dit is een eenvoudige tool die de zorgbehoevende in drie stappen helpt bij het zoeken naar zorg of informatie die zij nodig hebben. In de eerste stap wordt gevraagd welke zorg (informatie) er gezocht wordt. Daarna volgt een tweede stap, waarin de zorgbehoevende aan kan geven wat hij/zij precies wilt bereiken, bijvoorbeeld thuis blijven wonen met zorg aan huis. De laatste stap betreft een antwoord of advies waarin het Zorgkompas relevante zorginformatie geeft en verwijst naar officiële instanties die binnen de zorgsector actief zijn.

Sinds de lancering op 28 maart is het Zorgkompas inmiddels meer dan 2.000 keer geraadpleegd. Een ruime meerderheid heeft aangegeven de juiste zorg en/of informatie gevonden te hebben.

Het Zorgkompas: http://www.zorgwijzer.nl/zorgkompas