Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat mogen ontvangen waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

De certificaten zijn verstrekt door de certificerende instellingen DNV-GL en DEKRA. Omdat het keurmerk is opgenomen in de inkoopvoorwaarden 2020 van diverse zorgverzekeraars, volgen naar verwachting de komende maanden nog meer aanvragen voor certificatie.

Kwaliteitseisen in de zorg

Duizenden zorgorganisaties zijn al jaren in het bezit van een HKZ-certificaat. Hiermee tonen organisaties aan dat zij voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Sinds 2019 is het ook mogelijk om als zzp’er in de zorg een certificaat te behalen. De eerste zzp-certificaten zijn uitgereikt en staan vermeld in het openbare register op de website van HKZ .

In aanmerking komen voor certificaat?

In een online systeem moet de zzp’er vragen beantwoorden en documenten uploaden. Vervolgens plant de zzp’er een interview in met één van de certificerende instellingen (DNV-GL of DEKRA). De certificerende instelling beoordeelt of de zzp’er aan de eisen van de HKZ-norm voldoet. Als de zzp’er voldoet aan de eisen, verstrekt de certificerende instelling het HKZ-certificaat.

Meer informatie

De website van HKZ bevat een link naar het online systeem. Daarnaast staat er meer informatie vermeld over het HKZ-certificaat en de certificaathouders. Voor vragen neem contact op met NEN-HKZ, telefoon 015 2 690 318 of e-mail info@hkz.nl.