Het dak van de Amphia parkeergarage op locatie Molengracht is ‘aangekleed’ met 1.744 zonnepanelen.

De zonnepanelen op het dak voorzien de parkeergarage, inclusief de 9 elektrische laadpalen, van stroom.

De zonnepanelen kunnen met 488,32 kWp (kilowattpiek) de gehele parkeergarage voorzien van stroom. Op jaarbasis is dit 400.000 kWp. Dit staat gelijk  aan 100 huishoudens die een jaar lang stroom gebruiken. De opgewekte stroom wordt onder andere gebruikt voor elektrische laadpalen, verlichting in de garage en voor het opladen van de pendelbusjes. Alle stroom die niet wordt gebruikt, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Duurzame bedrijfsvoering

De plaatsing van de zonnepalen door Rooftop Energy sluit goed aan bij de visie van  Amphia op het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Het ziekenhuis doet op dit gebied meer. In 2015 ondertekende Amphia met de gemeente Breda een Green Deal, waarin zij afspraken maakten over het zuinig en slim omgegaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Om de CO2-uitstoot met 80 procent te verminderen wordt er gebruik gemaakt van een warmte koude opslag (WKO) en warmtepompen. Om het energieverbruik verder terug te dringen komen er onder andere klimaatplafonds en energiezuinige ledverlichting in en buiten het ziekenhuis. Duurzaam houdt ook in dat het gebouw flexibel wordt opgezet. Zo kan er goed worden ingespeeld op toekomstige veranderingen in de zorg.

922 overdekte parkeerplaatsen

In augustus 2016 werd de Amphia parkeergarage opgeleverd door de Belgische vastgoedeigenaar Cofinimmo en bouwbedrijf Aan de Stegge Twello. De parkeergarage heeft vijf parkeerlagen en is 24 uur per dag geopend. Er zijn 922 parkeerplaatsen beschikbaar voor patiënten en bezoekers. Ook zijn er negen oplaadpunten voor elektrische auto’s en circa twintig parkeerplaatsen voor mindervaliden beschikbaar. Tussen de parkeergarage en de hoofdingang rijden twee pendelbussen. Iedereen die minder mobiel is kan hiervan gebruiken maken.

Bron: Amphia