Ongeveer de helft van de verpleeghuisbewoners zou best thuis kunnen wonen. Het is de knuppel in het hoenderhok gooien, realiseert Kars Hazelaar zich.Toch vindt de Gelderse verpleeghuisdirecteur dat het maar eens gezegd moet worden. Dat doet hij dan ook in een interview in Trouw. Verpleeghuis Hazelaar pleit zelfs voor afschaffing van het verpleeghuis.
Hazelaar is directeur van Opella; aanbieder van thuiszorg, revalidatie- en verpleeghuiszorg in de regio Ede-Wageningen.
Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft namens 175 zorgorganisaties plannen voor kwaliteitsverbetering op 757 van de ruim 900 zorglocaties in Nederland ontvangen. Van Rijn had zelf om dit plan gevraagd. Hij wil namelijk een verbeterslag in deze zorg maken. Het plan van Hazelaar lijkt het verst te gaan.
Interview in Trouw