Een uniek product waarbij de client centraal staat én een goede businesscase. Dat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor financiering en daarmee voor opschaling van e-healthinnovaties. Deze en andere lessen kwamen naar voren tijdens de recent gehouden netwerkbijeenkomst van Zorg voor innoveren, waar zorgvernieuwers in gesprek konden gaan met potentiële financiers.

E-health speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de zorg. Maar vaak komen e-healthinnovaties maar moeilijk van de grond. Het ontbreken van financiering speelt hierbij meestal een grote rol.
In gesprek met financiers
Tijdens de netwerkbijeenkomst van Zorg voor innoveren gingen 125 zorgvernieuwers in gesprek met potentiële financiers over de vraag: wanneer kan een innovatie op financiering rekenen? Aanwezig waren onder anderen de Rabobank, zorgverzekeraars CZ en VGZ, verschillende investeerders, zorgaanbieder Erasmus MC en ZonMw. Bijgaand beeldverslag geeft een impressie van de belangrijkste bespreekpunten en geleerde lessen.
Kijkje in de keuken
De bijeenkomst werd voorgezeten door Gelle Klein Ikkink, directeur van de VWS- programmadirectie Innovatie en Zorgvernieuwing. Hij benadrukte het belang van e-health voor het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Tijdens de plenaire aftrap kregen deelnemers een kijkje in de keuken van zorgverzekeraar VGZ, zorgvernieuwer Fresh Idea Factory en zorgaanbieder Erasmus MC. Zij vertelden welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd in het opschalen van e-healthtoepassingen. Ook kwamen hieruit knelpunten en waardevolle tips en tricks naar voren.
Zorg voor innoveren
Zorg voor innoveren is een initiatief van Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw. Samen faciliteren zij zorgvernieuwers om het innovatieproces sneller te doorlopen en doorbraken te realiseren. Het organiseren van bijeenkomsten als deze is een van de activiteiten die Zorg voor innoveren hiertoe onderneemt.
Meer informatie
e-health
Naast bovenstaand beeldverslag, is een uitgebreider verslag, inclusief alle presentaties, te vinden op de website Zorg voor innoveren.