Het Innovative Medicine Initiative (IMI) van de Europese Unie heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor een groot Europees onderzoek naar artrose.
In dit APPROACH-onderzoek werken publieke onderzoekscentra in Europa samen met grote farmaceutische bedrijven om nieuwe medicijnen tegen deze gewrichtsaandoening te ontwikkelen. De coördinatie ligt in handen van prof.dr.ir. Harrie Weinans, van het UMC Utrecht, werkzaam bij de afdelingen Orthopaedie en Reumatologie. In totaal is er voor deze 24 partners 15 miljoen euro beschikbaar, voor de helft afkomstig van het IMI en voor de andere helft van leden van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
Artrose is een reumatische aandoening waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten steeds verder afneemt. Het is een pijnlijke aandoening, die bijna één miljoen Nederlanders treft. De oorzaken van artrose zijn nog grotendeels onbekend, maar duidelijk is wel dat erfelijke aanleg, overgewicht en belasting door bijvoorbeeld zwaar werk of intensief sporten invloed hebben op het ontstaan van de ziekte.
Het APPROACH-onderzoek (wat staat  voor: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway) combineert de gegevens uit verschillende bestaande cohortstudies, waarin groepen artrosepatiënten worden gevolgd. Met geavanceerde afbeeldingstechnieken en met bekende en nieuw te ontwikkelen biochemische markers willen de onderzoekers specifieke subgroepen van patiënten selecteren, om vervolgens medicatie te ontwikkelen die is toegespits op de individuele patiënt. Aan de basis van het onderzoek ligt het artrose-cohort CHECK, dat is opgezet door het Reumafonds en inmiddels al 9 jaar loopt. Daarnaast doen grote cohorten mee uit onder meer Leiden, Parijs, Oslo en Coruna. Het totale project heeft een looptijd van vijfenhalf jaar. “Door de gegevens van meer dan tienduizend patiënten te combineren, hopen we betere therapieën te vinden. Nu is reuma vaak nog slecht te behandelen,” zegt Weinans.
Weinans coördineert het onderzoek vanuit het UMC Utrecht samen met prof.dr. Floris Lafeber van de afdeling Reumatologie, in nauwe samenwerking met het farmaceutisch bedrijf GSK. De centrale organisatie is in handen van het CTMM-TI Pharma, een nationaal samenwerkingsverband voor translationeel onderzoek, onder leiding van directeur Peter Luijten. Een overzicht van alle deelnemende instanties is te vinden op de site van het CTMM.
Bron: UMC Utrecht