Internationale erkenning voor het succesvolle programma Meet me @ the Gym, waarmee mensen met niet-aangeboren hersenletsel weer in beweging komen.


Dit project van de Hersenstichting, Edwin van der Sar Foundation en uitvoerder Fit!vak kreeg zaterdag jl. de International Sustainability Award toegekend, als voorbeeld van een duurzaam, effectief en wereldwijd inzetbaar project voor sport en bewegen. Dat gebeurde in Budapest tijdens een wereldcongres van TAFISA.

In Budapest werd de exclusieve prijs uitgereikt tijdens het 24e Wereldcongres van TAFISA (The Association for International Sport for All) in de tegenwoordigheid van honderden vertegenwoordigers van nationale olympische comités en breedtesportorganisaties uit de hele wereld.
Edwin van der Sar bedankte TAFISA – een soort IOC maar dan voor de breedtesport – voor deze erkenning, die hij opdraagt aan alle deelnemers van Meet me @ the Gym, voor hun inzet en enthousiasme om na hun herseninfarct of ongeval weer in het fitnesscentrum te werken aan hun mobiliteit en zelfvertrouwen. ‘Het is zo belangrijk dat er meer aandacht komt voor de rol van sport en bewegen bij revalidatie en re-integratie van deze grote groep mensen’, zei Van der Sar via een videoboodschap. De prijs werd in ontvangst genomen door Jacqueline Kronenburg van Fit!vak, die alle aanwezigen opriep in hun eigen land te onderzoeken hoe deze de succesvolle Nederlandse methode toegepast kan worden. TAFISA zal Meet me @ the Gym in het wereldwijde netwerk promoten.
Het project werd mogelijk dankzij een subsidie van de Vriendenloterij. In Nederland zijn inmiddels meer dan tachtig locaties van Fit!vak Preventiecentra betrokken bij de uitvoering van Meet me @ the Gym en dit aantal groeit elk jaar. Op 2 november overhandigen Edwin en Annemarie van der Sar, en Peter Schoof (directeur Hersenstichting), als initiatiefnemers van dit project, weer diploma’s aan fitnessinstructeurs en fysiotherapeuten die de specifieke opleiding voor sportbegeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben gevolgd. Het project is mede mogelijk gemaakt door een gift vanuit de Vriendenloterij.
De samenwerkende partijen hopen dat deze internationale erkenning revalidatieartsen en huisartsen nog meer bewust maakt van het belang van doorverwijzing naar Meet me @ the Gym, nadat de revalidatie is afgerond. Veel mensen die na een herseninfarct of ongeval hersenletsel hebben opgelopen, vallen thuis in een gat nadat ze intensief sportief begeleid zijn in het revalidatiecentrum. Edwin van der Sar Foundation, Hersenstichting en Fit!vak streven naar een landelijk dekkend netwerk van fitnesscentra waar de doelgroep dichtbij huis individueel begeleid kan worden. Meet me@ the Gym focust op wat er nog mogelijk is in mobiliteit, in plaats van wat er allemaal niet meer kan. Deelnemers ervaren de individuele begeleiding en het contact met lotgenoten als versterkend voor hun hele leven, en niet alleen voor hun mobiliteit.
Klik hier voor meer informatie en filmpjes.
Bron: Hersenstichting