70%  van de mensen heeft geen bezwaar ertegen om een (ex-)psychiatrische patiënt als buurman, vriend of collega te hebben. 
Dat blijkt uit NEMESIS-2, de landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen bevolking van het Trimbos-instituut, waar zeventig procent van de respondenten te kennen geeft hier geen bezwaar tegen te hebben.
De bereidheid om een (ex-)psychiatrische patiënt in de privésfeer te accepteren, bijvoorbeeld als schoonzoon of babysitter, was echter een stuk geringer. Maar een kleine dertig procent uitte geen bezwaar. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 6646 personen.
Geen verbetering in afgelopen decennia
Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de houding van volwassen Nederlanders tegenover (ex-)psychiatrische patiënten, of deze houding bij bepaalde groepen negatiever is, en in hoeverre deze houding is veranderd in de afgelopen decennia. De houding van Nederlanders ten opzichte van (ex-)psychiatrische patiënten is op een vergelijkbare manier in eerdere studies gemeten, namelijk in 1976, 1987 en 1997. Een vergelijking met resultaten uit NEMESIS-2 laat zien dat sinds 1987 de bereidheid om (ex-)psychiatrische patiënten in het eigen leven toe te laten niet sterk is verbeterd.
Jongere volwassenen en volwassenen met een lage SES minder tolerant
25-34 jarigen, lager opgeleiden, lagere inkomensgroepen en mensen met een niet-Westerse etnische afkomst stonden het meest afwijzend tegenover (ex-)psychiatrische patiënten.
Conclusie
Net als in de voorafgaande decennia staan de meeste Nederlanders niet afwijzend tegenover (ex-)psychiatrische patiënten, maar zijn zij wel terughoudend om hen in de privésfeer toe te laten. Dit pleit ervoor om in Nederland effectieve, op bepaalde groepen gerichte, antistigma programma’s op lokale schaal uit te voeren, om de maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.
Have M ten, Weeghel J van, Dorsselaer S van, Tuithof M, Graaf R de. Houding van de algemene bevolking ten opzichte van (ex-)psychiatrische patiënten; resultaten van NEMESIS-2. Jaargang 57, november 2015.
Bron: Trimbos Instituut