Lezing UvA over psychiatrische zorg voor (ex-)gedetineerden.
Toon Walravens geeft aan de hand van zijn levensverhaal zijn visie op het aanbieden van herstelgerichte zorg binnen de forensische en justitiële setting. Ook gaat hij in op het re-integratie in de maatschappij met behulp van herstelgerichte zorg. Mensen met psychische of psychiatrische problemen en een detentiegeschiedenis ondervinden veelal – in meerdere of mindere mate – een vorm van afwijzing of afkeuring. Er lijkt weinig ruimte te zijn voor deze groep binnen onze maatschappij, met alle nadelige gevolgen van dien.
Er bestaat binnen de forensische en justitiële sector een groeiende belangstelling voor het aanbieden van herstelgerichte zorg, waarbij de cliënt zelf als uitgangspunt wordt genomen en volwaardig en actief deelneemt aan zijn of haar behandeling. Walravens richt zich op de dienstverlening rond mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen of nog een detentieperiode doorlopen (onder andere de training `Herstel vanuit je cel’). Hij stelt dat er meer plekken moeten komen waar mensen kansen kunnen krijgen om te werken aan hun herstel en een betekenisvolle toekomst.
Walravens is nu beleidsmedewerker Herstel en Rehabilitatie bij GGzE, maar was ooit leider van een criminele organisatie. Na zijn jeugd belandt hij in de criminaliteit, waarbij drank, drugs, diefstal en vechtpartijen zijn leven domineren.
Na diverse korte detenties krijgt hij aan het begin van de jaren negentig, vijf jaar gevangenisstraf. Die straf betekent voor hem de ommekeer.
Deelname
Het college staat open voor alle belangstellenden. Studenten POWL ontvangen een colloquiumpunt voor het bijwonen van het college. Toegang is gratis; (voor)aanmelden is niet nodig.
Datum: 11 november 2015.
Inloop vanaf 15.15 uur. Zaal C1.03 * Roeterseilandcampus – gebouw B/C/D (ingang B/C) Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV Amsterdam.
Bron: UvA.