Het aantal ouderen dat in 2014 online was, bedroeg 66,4 procent, blijkt uit cijfers van het MSS. 23,5 procent van de 65-plussers gebruikte hierbij een tablet.
Op het gebied van zorg wordt er ook meer technologie ingezet om het voor ouderen mogelijk en comfortabeler te maken om langer thuis te blijven wonen.
De thuiszorg voor ouderen neemt af volgens Trouw. Voor aanbieders van de zorg is het niet mogelijk om nog meer ouderen te gaan verplegen en verzorgen. Ook ouderen hebben behoefte aan sociaal contact. Van meer dan 4,1 miljoen 55-plussers voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam en 200.000 van hen is extreem eenzaam volgens het nationaal ouderenfonds. Toch zijn er met de huidige technologie oplossingen mogelijk om deze eenzaamheid tegen te gaan en gevolgen als de kans op vroeger overlijden, een verhoogde bloeddruk en de kans op depressie zoveel mogelijk proberen te voorkomen.Een stap in de goede richting vindt zorgverzekering.net.
Een aantal werkzaamheden die bij thuiszorg verricht worden, kunnen door middel van een technologische innovatie vervangen worden. Het gaat hier om een tablet genaamd de Compaan, volgens het persbericht van zorgverzekering.net. Via de Compaan wordt het voor ouderen mogelijk gemaakt om meer in contact te komen met hun familie en vrienden. Ze hebben de mogelijkheid om foto’s te delen, berichten te sturen of te beeldbellen. Om de gebruiker net wat meer te helpen, krijgen ze herinneringen voor het innemen van de medicatie en agenda meldingen. De gebruiker wordt elke ochtend met een simpele melding gevraagd om te bevestigen dat hij of zij wakker is. Wanneer deze actie van bevestiging na een aantal herinneringen niet is uitgevoerd, krijgt de familie een e-mail met een melding.
Bron: zorgverzekering.net