In de geboortezorg komt de samenwerking tussen verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen op gang.
In alle regio’s van het land zijn verloskundige samenwerkingsverbanden opgericht. Daarin zetten steeds meer zorgaanbieders concrete stappen om samen integrale zorg  te verlenen aan zwangere vrouwen, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een Quickscan over de Geboortezorg.
Daarmee komt de doelstelling van veldpartijen en de minister steeds dichterbij, dat de zorg van verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden naadloos op elkaar aan moet sluiten. De geboortezorg bevindt zich midden in de overgang naar een integrale organisatie van de zorg.
Om die organisatie te ondersteunen, werken partijen aan een integrale bekostiging van het hele verloskundige zorgtraject. Verzekeraars kunnen dan geboortezorg in een totaalpakket tegen één integraal tarief bij een samenwerkingsverband inkopen. De minister heeft aangekondigd dat in 2017 één integraal tarief voor geboortezorg wordt ingevoerd, als keuzemogelijkheid naast de reguliere bekostiging.
De overgang naar integrale bekostiging is een grote verandering in de sector, waarschuwt de NZa. In de Quickscan geven we aan op welke hobbels de regio’s stuiten die in de overgang naar integrale bekostiging zitten. Tegelijkertijd moeten we de regio’s die nog nu niet zo ver zijn, in het oog houden. De zorgaanbieders daar moeten goede afspraken kunnen maken over de zorginhoudelijke en financiële samenwerking, voor zij de zorg voor één integraal tarief moeten aanbieden. Het is ook belangrijk dat we inventariseren wat de succesfactoren zijn in de pilotprojecten die voorlopers nu gestart zijn, zodat die als voorbeeld kunnen dienen. Alle betrokken partijen zullen zich in moeten spannen om van de landelijke invoering van de nieuwe bekostiging van geboortezorg een succes te maken.
De afgelopen jaren zijn de gemiddelde kosten voor een bevalling aanzienlijk  gestegen. Dat komt onder meer doordat de tarieven in de eerste lijn gestegen zijn. Aan de andere kant bevallen ook iets meer vrouwen in het ziekenhuis. Een thuisbevalling kostte in 2010 € 3.738 en in 2013 € 4.203. De kosten van een ziekenhuisbevalling liggen beduidend hoger; gemiddeld € 6.304 in 2010
tegen € 7.055 in 2013.
Bron: NZa