De recent gestarte landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’ heeft als doel: meer vrijheid voor cliënten én medewerkers in de langdurende zorg.

Vrijheid om zorg te krijgen en te geven zoals zij dat willen. Passend bij de situatie en de mensen die erbij betrokken zijn. Vilans organiseert deze campagne samen met zorginstellingen in opdracht van het ministerie van VWS.

Bekijk de campagnewebsites:
Voor de ouderenzorg: http://www.samenopwegnaarvrijheid.nl/vvt
Voor de gehandicaptenzorg: http://www.samenopwegnaarvrijheid.nl/vg

Stuur je eigen verhaal in
Bij de campagne staan verhalen uit de dagelijks praktijk van de zorg centraal. Door deze verhalen wordt duidelijk wat vrijheid concreet betekent. Het gaat niet alleen over het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar over hele normale dagelijkse dingen. Mag de cliënt naar bed gaan zo laat hij zelf wil? Mag je eten wat je lekker vindt? We willen met de campagne mensen stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan over het thema vrijheid: cliënten, familie én zorgmedewerkers. Ervaren zorgmedewerkers voldoende vrijheid in hun werk? En vinden ze dat cliënten voldoende vrijheid hebben, en wat zou er anders kunnen? Zorgmedewerkers kunnen hun eigen verhaal over vrijheid in de zorg delen op de campagnesites, en een waardebon (50 euro) winnen. Elke maand kiezen we één verhaal uit om te publiceren.

Inspiratiedagen bij zorginstellingen
Onderdeel van de campagne is dat er 80 inspiratiedagen bij zorginstellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg georganiseerd worden. Een dag lang gaan we op een leuke en creatieve manier aan de slag met het thema vrijheid. Cliënten, familie, medewerkers, managers: iedereen kan meedoen. Tijdens de dag kunnen zij in een escaperoom zelf ondervinden hoe het voelt om niet vrij te zijn. Andere onderdelen van de deze dag zijn bijvoorbeeld een pubquiz, een lagerhuisdebat en een gesprek met cliënten of hun vertegenwoordigers. Deelname is kosteloos. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich nu hiervoor aanmelden via de campagnewebsites.

Inspiratiebox
Steeds meer organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg slagen erin om de vrijheid van cliënten en medewerkers te vergroten. De campagne bundelt kennis en ervaringen die we weer beschikbaar maken voor anderen. In de Inspiratiebox op de campagnewebsites staan meer dan 30 hulpmiddelen die zorgmedewerkers kunnen gebruiken bij het werken aan meer vrijheid: filmpjes, e-learnings, trainingen, posters, spellen, analyse-instrumenten, lespakketten en creatieve veranderaanpakken.

Doe mee
Vilans voert deze campagne samen met zoveel mogelijk zorginstellingen uit, en hoopt dat beroepsorganisaties en cliëntenraden zich aansluiten. Op de campagnewebsites staan promotiematerialen zoals banners en filmpjes om aandacht te vestigen op de campagne.

Voor de ouderenzorg: http://www.samenopwegnaarvrijheid.nl/vvt
Voor de gehandicaptenzorg: http://www.samenopwegnaarvrijheid.nl/vg

Bron: Vilans