Op zaterdag 11 juni, 5 maanden na de verhuizing, is om 12.00 uur het nieuwe MST officieel geopend. Samen met commissaris van de Koning Ank Bijleveld en de burgemeesters van de veertien Twentse gemeenten opende bestuursvoorzitter Bas Leerink het nieuwe ziekenhuis. Presentator Erik Dijkstra, zelf afkomstig uit Twente, was de trotse dagvoorzitter.

Officiële opening
Ank Bijleveld roemde tijdens haar speech vooral de hoogspecialistische zorg van MST. “Vanwege de afstand vanuit Twente naar UMC’s in het land, is het noodzakelijk dat de complexe zorg dichtbij blijft.”
Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede sprak ondermeer over de voordelen van deze locatie. Maar, zo gaf hij aan, het mooiste vindt hij dat patiënten een plekje in de samenleving houden te midden van de stad. Bas Leerink nam de woorden met veel trots in ontvangst.
Aansluitend werden de toeschouwers verrast door een optreden van MST Beats, een percussiegroep van medewerkers van MST die samen zorgden voor een muzikale opmaat naar de officiële openingshandeling. Deze werd verricht door alle burgemeesters uit de regio. Op het podium vormden zij een keten door hun handen op een levensgrote iPad te plaatsen. De handen van Ank Bijleveld en Bas Leerink voltooiden de keten als laatste schakels. Daarmee begon het aftellen naar een knallende opening met confetti en slingers. Twintig meter hoge banieren, met daarop de namen van de gemeenten in de regio én Duitse buurgemeenten, flankeerden ineens de gevel van het nieuwe ziekenhuis. De opening kon live worden gevolgd via de Facebookpagina van MST.

Ter afsluiting bood de provincie Overijssel en de gemeente Enschede MST symbolisch enkele kunstwerken aan, gemaakt door AKI-student Ramazan Barlas. Tezamen met de overige schilderijen die eerder al werden opgehangen, vormen deze kunstwerken een onderdeel van de healing envinroment van MST.

Zorgmarkt
Na het openingsmoment was er voor de genodigden en het publiek uit de hele regio gelegenheid om kennis te maken met de bijzondere zorg in MST. Tijdens de zorgmarkt, die in de atria van MST was opgesteld, konden bezoekers de zorg van MST op een interactieve manier ervaren. De nadruk lag hierbij op de complexe, topklinische zorg en de innovaties die in MST worden ontwikkeld en toegepast. Samen met Universiteit Twente konden de artsen van MST en hun teams de bezoekers de nieuwste technologische ontwikkelingen in de zorg laten zien en beleven. Op het Koningsplein werd informatie gegeven over spoedzorg en bedrijfshulpverlening en kon men genieten van proeverijen van het voedingsconcept van MST. Ook waren er tal van leuke activiteiten voor kinderen.

MST. Als zorg méér vraagt.
MST is een topklisch ziekenhuis in Twente met een compleet zorgaanbod van basiszorg, topklinische zorg, in een aantal vakgebieden op academisch niveau. MST is een opleidingscentrum voor toekomstige (para)medici en verpleegkundigen en verricht veel wetenschappelijk onderzoek, vooral in samenwerking met de UT.  MST is een regionaal traumacentrum en biedt eerste opvang bij ernstige ongevallen of rampen in het regionale grensgebied.  MST is een van de zes Santeon ziekenhuizen die nauw samenwerken om de zorg te verbeteren door van elkaar te leren. Het verzorgingsgebied van MST bestaat uit 263.000 inwoners maar voor bepaalde onderzoeken en behandelingen verwijzen artsen uit het hele land hun patiënten naar MST. Er werken circa 3700 medewerkers, onder wie 235 medisch specialisten waarvan 8 hoogleraren.

Bron: MST