In de zorgbranche is er opnieuw een stijging van het langdurig verzuim te zien.

In het eerste kwartaal van 2016 is het percentage langdurig zieken ten opzichte van dezelfde periode in 2014 met ruim 18% gestegen. De stijging van het langdurig verzuim onder ouderen is met 19% het hoogst en onder jong volwassenen tot 26 jaar is het verzuim het laagst met een lichte daling van 3,4%. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk B.V. dat onderzoek deed onder ruim 400 zorginstellingen met circa 450.000 medewerkers. Volgens Vernet directeur Marieke Schurink is er aan dit hoge langdurige verzuim iets te doen en kan er geleerd worden van de zorginstellingen die goed scoren op hun verzuimcijfers. Daarom heeft het onderzoeksbureau met behulp van de twaalf best scorende Nederlandse zorginstellingen een aanbevelingsrapport opgesteld om te helpen het verzuim in de zorg terug te dringen.

Oplossingen langdurig verzuim
De verzuimcijfers voor langdurig verzuim zijn volgens Vernet sinds 2009 niet zo hoog geweest. Door de vergrijzing is inmiddels meer dan 20% van de werknemers in de zorg 55-plusser. De stijgende lijn van langdurig zieke ouderen is een hardnekkig probleem voor zorginstellingen. Schurink: “Het is belangrijk om creatief te zijn en in gesprek te gaan met de medewerker in het zoeken naar oplossingen voor langdurig ziekteverzuim. Zorginstellingen die goed scoren op verzuim bieden oudere werknemers bijvoorbeeld aan om een dag minder te werken. Of stel dat een werknemer van 63 of 64 jaar oud denkt dat hij 67 jaar niet gaat redden, zou je samen kunnen kijken naar het pensioenoverzicht en een berekening kunnen maken. Medewerkers gaan weer met plezier naar het werk, alleen al omdat ze iets minder zijn gaan werken of op tijden werken die beter bij hun leven passen. Ik roep alle zorginstellingen dan ook op om gebruik te maken van de kennis uit het ‘best practices’ rapport en deze toe te passen om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan.”

Het ‘best practices’ aanbevelingsrapport is gratis te downloaden via http://www.vernet.nl/inspiratiegids

Over Vernet
Vernet is een familiebedrijf en sinds 1996 marktleider in het benchmarken van verzuim en HR gegevens in de zorgsector. Sinds 2013 is Vernet actief in het bieden van een platform voor haar klanten om de verhalen achter de cijfers en kennis met elkaar te delen. Vernet is gevestigd in Amsterdam. Doordat 400 zorgorganisaties met in totaal ruim 450.000 medewerkers zijn aangesloten, is Vernet in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afzonderlijke zorgbranches.

Foto: Pixabay

Bron: Vernet