In het Dr. Leo Kannerhuis – een plek waar mensen met autisme zorg krijgen – spraken in 2009 de kinderen die daar doordeweeks verbleven de wens uit te communiceren met hun ouders, broertjes, zusjes en anderen die dicht bij hen staan. Het Dr. Leo Kannerhuis was hier enthousiast over en is hiermee aan de slag gegaan. Naast dat ze de kinderen een middel wilde geven om te communiceren, wilde ze ook de zelfredzaamheid van de kinderen versterken. De wensen zijn uitgekomen en sinds 2013 wordt Quli ook door vele andere zorgorganisaties ingezet als persoonlijke gezondheidsomgeving.

Charlotte Schreuder, adviseur bij Nictiz, is in gesprek gegaan met Michel Löhr om erachter te komen hoe de eindgebruiker betrokken is de ontwikkeling van Quli.

 

Quli is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienst
die zich op een groter domein dan alleen autisme focust

 

Feedback van 850 gebruikers
Quli is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienst die zich op een groter domein dan alleen autisme focust. Door de verbreding van de doelgroep zijn er steeds meer functionaliteiten aan de omgeving toegevoegd. ‘Door de jaren heen ontstaan er nieuwe inzichten en daarnaast hebben we gebruikers gevraagd wat ze ervan vonden’, vertelt Michel. Alhoewel de gebruikers van Quli heel positief waren over de grote hoeveelheid functies, kwam dat de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede. Quli ontving 850 meldingen van gebruikers met feedback via de helpdesk, per telefoon en email. Deze opmerkingen zijn waardevolle input geweest in het vernieuwingstraject dat eind 2015 is gestart om beter aan te sluiten bij de behoeften van gebruikers. Dit heeft geresulteerd in een volledig nieuw uiterlijk en een hernieuwing en herziening van de functionaliteiten. Michel: ‘De hele voorkant is veranderd.’

 

Afbeelding: Quli oud

 

Testen met de eindgebruiker
Bij de doorontwikkeling is voortgebouwd op wat er al was. In sprints van een week is telkens een aantal functionaliteiten herontwikkeld. Eerst is de functionaliteit op basis van de feedback van gebruikers verbeterd. Daarna zijn die verbeteringen getest bij de doelgroep en zijn de functies met de nieuwe feedback verder geoptimaliseerd. In het traject is gewerkt met een productontwikkelgroep. Deze groep bestond uit afgevaardigden van zorgorganisaties. Via deze afgevaardigden zijn medewerkers van het Quli implementatieteam bij gebruikers langs geweest om  Quli te testen. Michel geeft aan dit een volgende keer  anders aan te pakken. Hij wil vanuit het ontwikkelteam meer direct contact met de gebruiker en ook verschillende gebruikers bij elkaar zetten. Als ontwikkelaar krijg je dan nog meer feeling met de eindgebruikers. Testdagen met meerdere gebruikers ziet Michel wel zitten. Er ontstaat interactie tussen gebruikers, wat ook waardevolle informatie kan opleveren.

Afbeelding: Quli nieuw

Het betrekken van de gebruiker
Het direct benaderen van gebruikers door het ontwikkelteam raadt Michel af. Hij geeft aan dat het beter is om de mensen die dagelijks zorg verlenen te laten bepalen welke patiënten uit de doelgroep mee kunnen werken. ‘Dit is niet alleen beter voor de patiënt, maar het geeft ook een betere representatie van de doelgroep.’

 

Michel geeft aan dat het gedurende het ontwikkeltraject vaak lastig bleek om volgens planning te testen. ‘Alhoewel de bereidheid er vanuit de zorgorganisaties zeker was, bleek het in de praktijk door hoge werkdruk bij zorgverleners en de beschikbaarheid van patiënten die overdag bijvoorbeeld werken of naar de dagbesteding gaan vaak lastig dit te organiseren. Daarom adviseert Michel om de gebruikerstesten van tevoren goed in te plannen op basis van nauw overleg met de zorgorganisaties. Maak duidelijke afspraken. Besteed hier tijd aan en zie het als een vast onderdeel.

 

De waarde van het gebruikersperspectief
Feedback doet soms pijn, maar het voorkomt dat je dingen ontwikkelt waar niemand op zit te wachten. Zo was Michel heel enthousiast over een functionaliteit die inzichtelijk maakt hoe dicht verwanten en hulpverleners bij de gebruiker staan. De gebruikers echter, zagen dit niet zitten. En dus is die functionaliteit er niet gekomen. ‘Wij kunnen ons vaak niet goed verplaatsen in de gebruikers van ons systeem. Dat geldt zeker voor kwetsbare doelgroepen. Ze kijken met andere ogen. Wat wij goed vinden, hoeven zij niet goed te vinden.’

 

Wat Michel goed bijgebleven is, is dat een patiënt aangaf dat hij zo trots was dat hij had meegeholpen bij de ontwikkeling van Quli en dat het daarom echt van hem voelde. ‘Het is echt mijn systeem!’ zei de patiënt. En wat is er nou mooier dan een gebruiker die het product volledig omarmd heeft en zich er de trotse eigenaar over van voelt?

Bron: Nictiz