Drie onderzoekers van het Radboudumc gaan een  3D-kunsthuid met alle bacteriën erop en eraan ontwikkelen. Zij krijgen hiervoor een subsidie van 240.000 euro van ZonMW binnen het programma ‘Meer Kennis met Minder Dieren’.

Ellen van den Bogaard, Patrick Zeeuwen en Joost Schalkwijk gaan de 3D-huid ontwikkelen om te onderzoeken hoe de interactie tussen mens en micro-organisme in de gezonde en zieke huid in elkaar steekt.

Het onderzoek naar ons microbioom, alle bacteriën die in en op ons lichaam leven, heeft de afgelopen vijf jaar een vlucht genomen. Dankzij baanbrekende moleculaire technologieën waarmee de microbiële samenstelling in kaart gebracht kan worden, is bij veel ziekten inmiddels een afwijkend microbioom beschreven.

Proefdieren
Maar wat is de exacte rol van bacteriën in ziekte en gezondheid? En hoe kunnen we kennis hierover gebruiken om nieuwe therapeutisch toepasbare pre-, pro-, en antibiotica te ontwikkelen? Voor het beantwoorden van deze vragen is proefdieronderzoek nodig. Meer onderzoek naar het microbioom zal daarom leiden tot een forse toename in het gebruik van proefdieren en het daarmee gepaard gaande ongerief.

Modellen
Het 3D-huidmodel met microbioom kan een alternatief zijn voor deze dierproeven. Met de kunsthuid is het mogelijk om de interactie tussen bacteriën en huidcellen natuurgetrouw te bestuderen. Dit zal meer kennis opleveren omtrent huidziekten zoals atopisch eczeem. Daarnaast zijn deze modellen in te zetten voor de ontwikkeling van gerichte pre-, pro-, en antibiotica. In het ontwikkelen van de 3D-huid gaan de onderzoekers van het Radboudumc samenwerken met onderzoekers van NIZO Food Research en de Nederlandse Brandwondenstichting.

Het programma Meer Kennis met Minder Dieren is in 2011 door ZonMW opgezet om de ontwikkeling en toepassing van onderzoeksmethodes als alternatief voor dierproeven te stimuleren.

Bron en foto: Radboudumc