Recent is een wetenschappelijke, Nederlandse studie gepresenteerd naar het gebruik van FreeStyle Libre van Abbott, een alternatief voor het meten van glucose door middel van een sensor die aangebracht wordt op de achterkant van de bovenarm. Uit de resultaten blijkt dat FreeStyle Libre een waardevol hulpmiddel is voor mensen met diabetes en een alternatief voor de traditionele vingerprik en teststrips. De FreeStyle Libre blijkt voor veel gebruikers een goed toepasbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, mate van arbeidsuitval en kans op ziekenhuisopnames. Professor dr. Henk Bilo, hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van het Diabetes Onderzoekscentrum in Zwolle, leidde het onderzoek en maakt de resultaten bekend op het congres van de Nederlandse Internisten Vereniging. 

 

Professor Bilo: “De FreeStyle Libre is een goed alternatief voor de vingerprik gebleken in de onderzochte indicatiegroepen van mensen met diabetes mellitus type 1, type 2, en de zeldzame erfelijke vormen LADA of MODY. Door het gebruik van de FreeStyle Libre treedt een significante verbetering op in de mate van glucoseregulatie, waardoor er betere HbA1c-waarden worden behaald, patiënten minder hypoglykemieën doormaken en minder vaak voor hun diabetes in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarnaast neemt de mate van functioneren significant toe, waardoor er sprake is van minder arbeidsverzuim, en zijn de sportprestaties verbeterd. Tot slot, en niet in de minste plaats, neemt de ervaren kwaliteit van leven significant toe.”

 

Het Diabetes Onderzoekscentrum in Isala werkte samen met verschillende partijen, waaronder Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Zilveren Kruis en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON) om te onderzoeken of de FreeStyle Libre sensor een geschikt alternatief is voor vingerprikken. Voor dit onderzoek is gekozen voor het opbouwen van een register, waarbij meer dan 80 van de Nederlandse ziekenhuizen hun medewerking hebben verleend.

 

Er is met veel belangstelling uitgekeken naar deze gegevens aangaande het FreeStyle Libre flash glucose monitoring systeem. De FreeStyle Libre sensor wordt in Nederland voor slechts een selecte patiëntengroep vergoed vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft momenteel voor vier indicaties aangegeven dat FreeStyle Libre voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’, zoals beschreven staat in de Nederlandse wetgeving.

 

FreeStyle Libre is ontwikkeld door het medisch bedrijf Abbott, dat het product in 2014 op de markt bracht.

Samenvatting FreeStyle Libre studie 24 april 2019.pdf