BeterDichtbij foto patiënt met telefoon
Foto: Beter Dichtbij

De NVZ heeft het Praktijkplan Beeldbellen, onderdeel van het programma Digitale Zorg, gelanceerd. Hierin staat onder meer hoe ziekenhuizen beeldbellen een structurele plek in bestaande poliprocessen kunnen geven, op welke manieren het te combineren is met fysieke consulten, en waarmee je dan rekening moet houden. 

Tips en valkuilen

Het plan bevat handvatten, tips en waarschuwingen voor valkuilen bij het gebruik van videoconsulten. Het behandelt een breed spectrum aan onderwerpen. Van het bepalen wanneer en voor wie videoconsulten geschikt zijn, de communicatie erover, het plannen, organiseren en opschalen van beeldbellen tot en met de afronding van het videoconsult en het monitoren en evalueren van deze vorm van zorg.

Techniek en opschalen

Het plan kent 2 bijlagen: de Checklist techniek beeldbellen en de Checklist opschalen beeldbellen. Deze laatste checklist brengt in kaart wat moet worden geregeld als je het beeldbellen opschaalt na een pilot. Ze is bedoeld voor projectleiders en informatiemanagers, maar ook voor de raad van bestuur in de rol van opdrachtgever. In de Checklist techniek beeldbellen staan tips en valkuilen die projectleiders, leidinggevenden en informatiemanagers kunnen gebruiken in het gesprek met de ICT-afdeling.