Foto: Parnassia Groep

De Raad van Commissarissen van Parnassia Groep heeft Elnathan Prinsen benoemd als lid raad van bestuur voor de portefeuille zorg. Elnathan Prinsen volgt hiermee Marc Blom op die per 1 juni 2022 aftreedt.

Elnathan Prinsen gaat vanaf 15 juni 2022 de functie van lid raad van bestuur, met portefeuille zorg, vervullen. Prinsen is momenteel psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Daarvoor heeft hij leiding gegeven aan de acute keten van de Dimence Groep en had hij zitting in de VWS taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’. In deze functies heeft hij laten zien dat hij over leiderschap, kennis en kunde en vaardigheden beschikt om mensen met verschillende standpunten met elkaar te verbinden en in staat is om complexe problemen aan te pakken. Samen met zijn innovatieve kracht en gedrevenheid voor collega’s en cliënten is hij een toegevoegde waarde als lid raad van bestuur van Parnassia Groep en kan hij mede leidinggeven aan de uitdagingen waar Parnassia Groep voor staat.