De Nederlandse zorginstellingen zijn bezig met een inhaalslag waar het gaat om het uitbesteden van IT-diensten. De voornaamste driver voor outsourcing is het verbeteren van de kwaliteit van de primaire processen. 61% van de zorginstellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden; in andere sectoren is dat gemiddeld 49%. 80% van de instellingen die tot uitbesteding zijn overgegaan geeft aan dat de doelstellingen van de outsourcing gerealiseerd zijn. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood uitvoerde.

De digitalisering van de samenleving heeft de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers blijvend veranderd. Het benutten van nieuwe technologie kan instellingen helpen in te spelen op de nieuwe situatie. Outsourcing van IT is daarvoor een steeds populairdere oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

Verbetering van de kwaliteit
De voornaamste beweegreden (72%) om over te gaan tot outsourcing van IT-diensten is het verhogen van de kwaliteit van de primaire processen. Daarmee heeft de zorgsector een ander primair motief dan bijvoorbeeld de overheid (focus op kernactiviteiten) en de financiële sector (kostenbesparingen). In de zorg is ‘toegang tot resources’ de tweede belangrijke driver (50%): het is voor interne IT-afdelingen steeds lastiger om de juiste competenties binnen te halen en vooral te houden. De derde reden is de wil om focus te houden op de kernactiviteiten (38%). 80% van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan geeft aan dat ze de doelstellingen van de aanbesteding hebben behaald.

De zorg lijkt ten opzichte van andere sectoren bezig aan een inhaalslag voor wat betreft de outsourcing van IT-diensten. 61% van de zorginstellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden; in andere sectoren is dat gemiddeld 49%.

Aanbevelingen
De onderzoekers benadrukken dat outsourcing een middel is en geen doel. Een besluit over uitbesteding moet dan ook passen in een bredere, strategische visie van de gehele organisatie. Sourcing hoeft niet per se OUTsourcing te zijn. Het advies aan zorginstellingen is om niet alleen op zoek te gaan naar passende leveranciers, maar ook naar effectieve samenwerkingsverbanden binnen de zorg. Voor sommige IT-diensten is een bepaalde kritische massa nodig om efficiënt en hoogwaardig te zijn.

Het onderzoek
Bij Quint maakt zowel sourcing- als healthcareconsultancy deel uit van de uitgebreide, wereldwijde adviespraktijk op het snijvlak van bedrijfsvoering en IT. In die combinatie is in 2016 voor de eerste maal een onderzoek naar de sourcing van IT uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in Nederland. In diepte interviews is uitgebreid ingegaan op de beweegredenen en de beoogde en behaalde resultaten bij het outsourcen van IT-dienstverlening. Quint gaat dit onderzoek jaarlijks herhalen, zodat trends in de uitkomsten kunnen worden geanalyseerd en met de zorgsector gedeeld kunnen worden. Meer informatie over het onderzoek.

Over Quint Wellington Redwood
Quint Wellington Redwood (kortweg Quint) is een onafhankelijk managementadviesbureau. Sinds 1992 legt Quint zich volledig toe op het oplossen van business- en IT-gerelateerde organisatievraagstukken, om daarmee de performance en competentie van IT te verbeteren. De dienstverlening is grensoverschrijdend en strekt zich uit over vier continenten. Quint richt zich in het bijzonder op strategie, lean & agile transformaties, sourcingsadvies, regie-implementaties en service- en informatiemanagement. De Academy van Quint is een van de grootste IT-opleidingsorganisaties ter wereld. Jaarlijks kiezen meer dan 30.000 professionals voor Quint Academy.