rechtszaak - bureau van rechten met hamer

De Actiegroep ‘Vertrouwen in de GGZ’ kondigt een rechtszaak aan tegen de tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aanleiding is de verplichting voor zorgverleners om uiterst vertrouwelijke gegevens over cliënten aan te leveren bij de NZa. Dat staat op gespannen voet met het recht op privacy van GGZ-cliënten en het beroepsgeheim van hun zorgverleners. De actiegroep ‘Vertrouwen in de GGZ’ wordt gevormd door cliënten, psychologen, psychiaters en drie landelijke organisaties voor privacybescherming.

De NZa kondigde in 2022 nieuwe regelgeving aan, het zorgprestatiemodel, waardoor behandelaars in de GGZ verplicht zijn om indringende privacygevoelige HONOS-vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. De lijsten zijn onderdeel van een nieuwe bekostigingssystematiek. Wie geen lijsten aanlevert krijgt een boete.

Gepseudonimiseerd

De NZa stelt dat zij de gepseudonimiseerde informatie zo verzamelt dat die niet te herleiden is naar een individuele persoon, maar erkent evenwel dat die herleiding wél mogelijk is als zij deze data zou koppelen aan andere datastromen. De Actiegroep neemt geen genoegen met de toezegging van de NZa dat dergelijke koppelingen niet gemaakt zullen worden.

Kritiek op meetmethode

De actiegroep ziet dit bekostigingsprocedé als een onacceptabele inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten, en vraagt toetsing ervan door de rechter. Niet alleen ondermijnt het aanleveren van informatie uit een medisch dossier aan de NZa de basis voor een gezonde behandelrelatie, de vragenlijsten van de NZa missen ook wetenschappelijke onderbouwing, zo betoogt de actiegroep. De meetmethode waarop de vragen zijn gebaseerd is ongeschikt om de prestaties van behandelaren te vergelijken. Dat laatste vind steun bij het oordeel van een groep hoogleraren psychiatrie en de Algemene Rekenkamer.

Steun voor rechtszaak

Er is brede steun voor de rechtelijke toetsing, rechtszaak, zoals van veertien hoogleraren in de psychologie en psychiatrie, vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn en verschillende landelijke en lokale zorgorganisaties.

>  Meer informatie vindt u op www.vertrouwenindeggz.nl